Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Diagnostyczno-Internistycznym