Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych czynności ratunkowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym