Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii