Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i chirurgii naczyniowej