Zarządzenie Nr 313 z 27.12.2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych