Oddział Leczenia Uzależnień

Godziny odwiedzin DNI WOLNE OD PRACY GODZ. 14.30-15.30 I 18.00-19.00

W NAGŁYCH SYTUACJACH ZA  PISEMNĄ ZGODĄ INDYWIDUALNEGO TERAPEUTY LUB KIEROWNIKA ODDZIAŁU

Kto i w jakich godzinach udziela informacji o pacjentach JERZY KWIECIŃSKI – KIEROWNIK:

PIĄTEK GODZ.: 13.00 – 14.30 / GAB 37/

TEL: 63 240 44 37

BEATA URBANIAK – Z-CA KIEROWNIKA:

PONIEDZIAŁEK GODZ: 13.00-14.30 /GAB 16/

63 240 44 45

TERAPEUCI INDYWIDUALNI:

ERYK ROGALSKI:

ŚRODA GODZ.: 12.00-13.30 /GAB 21/

TEL: 63 240 44 42

EDYTA ŚWIERCZEK:

ŚR0DA GODZ.: 12.00-13.30 /GAB35/

TEL.: 63 240 44 38

WIOLETTA KATAFONI:

CZWARTEK GODZ.: 13.00 – 14.30 / GAB 34/

TEL.: 63 240 44 39

KAROLINA WALASZEK:

PIĄTEK GODZ.: 12.00-13.30 / GAB 20/

TEL.: 63 240 44 31

INGA KURKIEWICZ:

CZWARTEK GODZ.: 13.00- 14.30 / GAB 19/

TEL.: 63 240 44 36

ALDONA RAJCZYK :

CZWARTEK GODZ. : 11.00-12.30 / GAB 14/

SEKR. 63 240-44 33

MAŁGORZATA HYPKA:

WTOREK GODZ.: 10.00-11.30 /GAB 13/

SEKR. 63 240-44 33

 

UWAGA: NIE UDZIELAMY INFORMACJI O PACJENCIE PRZEZ TELEMEDIA

Rodzaje leczonych schorzeń F10,2 – ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

F19,2 –  ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

F63,0 –  UZALEŻNIENIAE OD HAZARDU

10,3 – ALKOHOLOWY ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY

Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów PROGRAM TERAPII PODSTAWOWEJ – MIN 7 TYGODNI (F10,2-F19,2-F63,0)

PROGRAM TERAPII ZAAWANSOWANEJ – DO 1 ROKU  (TYLKO F19,2)

PROGRAM ZAPOBIEGANIA NAWROTOM – MIN 2 TYGODNIE (F10,2-F19,2-F63,0)

SESJE RODZINNE – DO 3 GODZIN

LECZENIE ALKOHOLOWEGO ZESPOŁU ODSTAWIENNEGO BEZ POWIKŁĄŃ – DO 10 DNI

Warunki przyjęcia na oddział 1. DIAGNOZA UZALEŻNIENIA (F10,2-F19,2-F63,0) – NAJLEPIEJ W PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ

2. SKIEROWANIE WYPISANE NA DRUKU SKIEROWANIA DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

3. USTALENIE TYERMINU PRZYJĘCIA – WPIS NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH /piątek godz. 11.00-13.00/

4. ABSTYNENCJA  I OGÓLNY STAN ZDROWIA DOBRY W DNIU PRZYJMOWANIA  NA TERAPIĘ.

5. BRAK OSÓB BLISKO SPOKREWNIONYCH OBECNYCH W TERAPII NA ODDZIALE W TYM SAMYM CZASIE

6. BRAK OSTRYCH CHORÓB SOMATYCZNYCH  WYMAGAJACYCH DIAGNOSTYKI I LECZENIA .

7. BRAK CHORÓB PSYCHICZNYCH I  ZABURZEŃ UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH KONTAKT SŁOWNY Z PACJENTEM

Co zabrać ze sobą

 

1. DOWÓD OSOBIST LUB DOKUMENT POTWIERDZAJACY TOŻSAMOŚĆ ZE ZDJĘCIEM

2. SKIEROWANIE WYSTAWIONE NA DRUKU SKIEROWANIA DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO.

3. RZECZY I PRZYBORY TOALETOWE NA OKRES MIN 7 TYGODNI.

4. OBUWIE I STRÓJ GIMNASTYCZNY.

5. TRZY ZESZYTY 60 KARTKOWE

6. DŁUGOPIS NIEBIESKI I CZERWONY

7. PISAKI  CZTERY KOLORY / CZARNY, CZERWONY ,NIEBIESKI ,ZIELONY/

8. LEKI DO PRZEWLEKŁEGO STOSOWANIA  W PORZYPADKU  INNYCH  SCHORZEŃ PRZEWLEKŁYCH

9. OKULARY I APARATY SŁUCHOWE JEŚLI SĄ NIEZBĘDNE.

Najważniejsza osiągnięcia oddziału  PROGRAM TERAPEUTYCZNY I ZESPÓŁ SUPERWIZOWANY TRZYKROTNIE od 2008r. OSTATNIO W 2015 ROKU DOSTOSOWANY DO ZALECEŃ PARPA.

 

Uwagi/dodatkowe istotne informacje, które powinny się znaleźć na stronie internetowej  

2.USTALANIE TERMINÓW PRZYJĘCIA W ODDZIAŁ – PIĄTEK GODZ. 11.00 – 13.00

Tel: 63 240-44-37 / 63 240 -44-45 / 63 240-44-33/

Kierownik: mgr Jerzy Kwieciński

Oddziałowa: mgr Beata Frąckowiak

Kontakt

Telefon: 63 240 4433

E-mail: o.leczenia.uzaleznien@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy