Szpital w liczbach

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie:

  • spełnia zadania szpitala wielospecjalistycznego
  • obejmujący swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców
  • rocznie przyjmuje blisko 110 tysięcy osób:

– hospitalizacja – ok. 40 tysięcy osób

– zabiegi operacyjne – ok. 10 tysięcy osób

– poradnie specjalistyczne – ok. 60 tysięcy osób

 

Łącznie oddziałów: 24 +   Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Łącznie łóżek: 807

 

Pracownicy:

Wyszczególnienie grup zawodowych Liczba pracowników
/w osobach/
Liczba pracowników
/etaty przeliczeniowe/
Liczba osób
na umowach cywilno-prawnych
Lekarze 63 46,38 181
Farmaceuci 5 5  
Pozostały wyższy personel medyczny 83 78,55  
Średni personel medyczny w tym: 867 854,41 71
Pielęgniarki 525 513,75 50
Położne 77 77  
Technicy 55 55 16
Ratownicy medyczni 61 61  
Niższy personel działalności  podst. 12 12  
Pracownicy administracji 85 84  
Pracownicy gospodarki i obsługi 121 121  
RAZEM 1236 1201,34 251