Szpital w liczbach

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie:

  • spełnia zadania szpitala wielospecjalistycznego
  • obejmujący swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców
  • rocznie przyjmuje blisko 110 tysięcy osób:

– hospitalizacja – ok. 40 tysięcy osób

– zabiegi operacyjne – ok. 10 tysięcy osób

– poradnie specjalistyczne – ok. 60 tysięcy osób

 

Łącznie oddziałów: 24 +   Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Łącznie łóżek: 807

 

Pracownicy:

Wyszczególnienie grup zawodowych Liczba pracowników
/w osobach/
Liczba pracowników
/etaty przeliczeniowe/
Liczba osób
na umowach cywilno-prawnych
Lekarze 63 45,68 180
Farmaceuci 5 5  
Pozostały wyższy personel medyczny 82 77,12  
Średni personel medyczny w tym: 858 848,16 59
Pielęgniarki 511 520 44
Położne 75 75  
Technicy 54 54 15
Ratownicy medyczni 60 60  
Niższy personel działalności  podst. 10 10  
Pracownicy administracji 86 85  
Pracownicy gospodarki i obsługi 120 120  
RAZEM 1224 1190,96 239