Szpital w liczbach

Wojewódzki Szpital Zespolony
w Koninie:

  • spełnia zadania szpitala wielospecjalistycznego
  • obejmujący swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców
  • posiada 920 łóżek
  • rocznie przyjmuje blisko 110 tysięcy osób:

– hospitalizacja – ok. 40 tysięcy osób

– zabiegi operacyjne – ok. 10 tysięcy osób

– poradnie specjalistyczne – ok. 60 tysięcy osób

 

Łącznie oddziałów: 24 +   Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Łącznie łóżek: 920

 

Pracownicy:

Wyszczególnienie grup zawodowych Liczba pracowników
/w osobach/
Liczba pracowników
/etaty przeliczeniowe/
Liczba osób
na umowach cywilno-prawnych
Lekarze 65 52,08 196
Farmaceuci 6 6
Pozostały wyższy personel medyczny 72 68,03 3
Średni personel medyczny w tym: 827 824,07 19
Pielęgniarki 569 569 5
Położne 74 74
Technicy 49 48,24 15
Niższy personel działalności podstawowej 14 14
Pracownicy administracji 79 78,75
Pracownicy gospodarki i obsługi 119 119
RAZEM 1182 1161,93 218