Szpital w liczbach

Wojewódzki Szpital Zespolony
w Koninie:

  • spełnia zadania szpitala wielospecjalistycznego
  • obejmujący swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców
  • posiada 900 łóżek
  • rocznie przyjmuje blisko 110 tysięcy osób:

– hospitalizacja – ok. 40 tysięcy osób

– zabiegi operacyjne – ok. 10 tysięcy osób

– poradnie specjalistyczne – ok. 60 tysięcy osób

 

Łącznie oddziałów: 24 +   Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Łącznie łóżek: 900

 

Pracownicy:

Wyszczególnienie grup zawodowych Liczba pracowników
/w osobach/
Liczba pracowników
/etaty przeliczeniowe/
Liczba osób
na umowach cywilno-prawnych
Lekarze 62 46,81 197
Farmaceuci 5 5,75  
Pozostały wyższy personel medyczny 78 73,01 3
Średni personel medyczny w tym: 859 851,16 31
Pielęgniarki 549 543 16
Położne 75 75  
Technicy 53 53 15
Ratownicy medyczni 60 60  
Niższy personel działalności  podst. 11 11  
Pracownicy administracji 78 77  
Pracownicy gospodarki i obsługi 116 116  
RAZEM 1209 1180,73 231