Szpital w liczbach

Wojewódzki Szpital Zespolony
w Koninie:

  • spełnia zadania szpitala wielospecjalistycznego
  • obejmujący swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców
  • posiada 928 łóżek
  • rocznie przyjmuje blisko 110 tysięcy osób:

– hospitalizacja – ok. 40 tysięcy osób

– zabiegi operacyjne – ok. 10 tysięcy osób

– poradnie specjalistyczne – ok. 60 tysięcy osób

 

Łącznie oddziałów: 24 +   Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Łącznie łóżek: 928

 

Pracownicy:

Wyszczególnienie grup zawodowych Liczba pracowników
/w osobach/
Liczba pracowników
/etaty przeliczeniowe/
Liczba osób
na umowach cywilno-prawnych
Lekarze 63 48,66 195
Farmaceuci 4 4  
Pozostały wyższy personel medyczny 83 77,12  
Średni personel medyczny w tym: 859 849,57 35
Pielęgniarki 542 531,41 20
Położne 77 77  
Technicy 54 54 15
Ratownicy medyczni 60 60  
Niższy personel działalności  podst. 11 11  
Pracownicy administracji 80 79  
Pracownicy gospodarki i obsługi 120 120  
RAZEM 1220 1189,35 230