Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Godziny odwiedzin Przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych :

ul. Szpitalna 45 ( I piętro  ) od poniedziałku do soboty w godz. 7.45-10.00

ul. Wyszyńskiego 1 ( III piętro ) od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-10.00

Poza wymienionymi godzinami przyjmowani będą wyłącznie pacjenci ze skierowaniami CITO (pilne)

Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych  Za prowadzenie doradztwa diagnostycznego i interpretacji wyników badań laboratoryjnych odpowiedzialny jest diagnosta laboratoryjny (dla pacjentów ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w  godz. 8.00 -14.00)

 

Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów Rodzaje badań wykonywanych w ZDL oraz pakietów badań wraz

 z obowiązującymi  cennikami.

 

Procedura przyjęcia na oddział Zasady przygotowania pacjenta do badania krwi i ogólnego badania moczu

 

Załącznik nr 1 do WSZ/DL/I/21/2016

Co zabrać ze sobą

 

 Każdy pacjent powinien posiadać dokument tożsamości ( dowód osobisty,

w przypadku dziecka książeczka zdrowia – pracownik ZDL musi zweryfikować dane pacjenta , nr PESEL).

Uwagi/dodatkowe istotne informacje, które powinny się znaleźć na stronie internetowej Każdy pacjent proszony jest o podanie nr telefonu ( nie zawsze pacjenci chcą go podać). Jest to niezwykle ważne w przypadku uzyskania wyniku

o wartości  krytycznej, diagnosta laboratoryjny jest w takim przypadku zobowiązany do kontaktu z pacjentem.

Kontakt

Telefon: 63 240 4539

E-mail: zdl@szpital-konin.pl

Kierownik: mgr Aneta Adamiak

Gdzie jesteśmy