Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Zakład Mikrobiologii mieści się w budynku Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 oraz w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, gdzie znajduje się Pracownia  przyjmowania materiałów do badań.

 

Wykonujemy badania dla pacjentów hospitalizowanych, podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych oraz pacjentów bez skierowania.

 

W trosce o wiarygodność świadczonych usług wykonywane badania poddawane są kontroli wewnątrz i zewnątrz laboratoryjnej.

Od 1998 roku do chwili obecnej Zakład Mikrobiologii Klinicznej uczestniczy w Ogólnopolskiej Kontroli Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO, uzyskując corocznie bardzo dobre wyniki poświadczone stosownym zaświadczeniem. Od 2002 roku bierzemy udział w międzynarodowej kontroli badań UK NEQAS uzyskując certyfikaty.

Współpracujemy z Ośrodkami Referencyjnymi w ramach Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, NIZP-PZH i innymi wiodącymi w dziedzinie mikrobiologii.

 

 

Zakres wykonywanych badań

 

Zakład Mikrobiologii Klinicznej wykonuje badania z zakresu diagnostyki:

 • bakteriologicznej w zakresie bakterii tlenowych i beztlenowych,
 • mikologicznej w zakresie grzybów drożdżoidalnych,
 • parazytologicznej,
 • serologicznej z zakresu bakteriologii, wirusologii, parazytologii
 • kontroli środowiska szpitalnego i zakażeń szpitalnych,
 • kontroli procesów sterylizacji

( szczegółowy wykaz – załącznik nr 1)

 

Przyjmowanie materiału do badań

 

Zakład Mikrobiologii Klinicznej zapewnia :

 • dla pacjentów hospitalizowanych w WSZ  w Koninie świadczenia całodobowe,
 • dla pacjentów ambulatoryjnych dwa punkty przyjmowania materiałów do badań:

 

 • przy ul. Szpitalnej 45    ( I piętro )

od poniedziałku do piątku od godz.  7.00  do 19.00

w soboty od godz.  7.00  do 15.00

Badania pilne przyjmowane są całodobowo,

również w niedziele i święta

 • przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego 1 ( III piętro )

od poniedziałku do piątku  od godz.  7.00  do 15.00

 

 

Wydawanie wyników

 

W Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej sprawozdania z badań mikrobiologicznych wydawane są:

 • dla pacjentów hospitalizowanych w WSZ  w Koninie całodobowo,
 • dla pacjentów ambulatoryjnych

 

 • przy ul. Szpitalnej 45          ( I piętro )

od poniedziałku do  piątku od godz.  7.00  do 19.00

w soboty, niedziele i święta od godz.  7.00  do 15.00

 

 • przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego 1 ( III piętro )

od poniedziałku do piątku  od godz.  7.00  do 15.00

Kontakt

Telefon: 63 240 45 52

E-mail: zmk@szpital-konin.pl

Kierownik: mgr Anita Mądroszyk

Gdzie jesteśmy