Zakład Patomorfologii

 

O ZAKŁADZIE

 

Zakład Patomorfologii WSZ w Koninie zapewnia nowoczesną, kompleksową obsługę w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej. Zakład wyposażony jest w profesjonalną aparaturę diagnostyczną firm: MICROM, Ventana, Olympus, zapewniającą duże możliwości techniczne w zakresie opracowania materiałów tkankowych. Badania oceniane są przez wysokowykwalifikowaną kadrę lekarzy patomorfologów, zgodnie z obowiązującymi, najnowocześniejszymi standardami wiedzy medycznej. Współpracujemy ze szpitalami publicznymi, niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, z przychodniami specjalistycznymi, ośrodkami zdrowia oraz z gabinetami indywidualnych praktyk lekarskich. Zakład wykonuje badania cytologii ginekologicznej w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz współpracuje w wykonywaniu badań histopatologicznych w programie badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego i raka piersi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Lokalizacja

Zakład Patomorfologii mieści się przy ul. Szpitalnej 45 (parter pod Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym).

Pracownia Diagnostyki Sekcyjnej ul. Szpitalna 45 oraz ul. Wyszyńskiego 1

Godziny pracy

Zakład Patomorfologii oraz Kancelaria Prosektorium pracuje w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7.25-15.00.

Wydawanie wyników oraz przyjmowanie materiał do badania odbywa się w godzinach 8.00 – 14.30.

Wydawanie zwłok zakładom pogrzebowym 8.00-14.30.

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

• Pracownia Histopatologii,
• Pracownia Cytologii i Immunohistochemii,
• Gabinet Biopsji Aspiracyjnej Cienkoigłowej,
• Pracownia Diagnostyki Sekcyjnej,

Zakres świadczonych usług:

• Badania histopatologiczne materiału tkankowego pooperacyjnego,
• Badania histopatologiczne materiału tkankowego, oligobiopsyjnego (endoskopia, biopsja gruboigowa, biopsja mammotomiczna),
• Badania śródoperacyjne,
• Badania cytologiczne materiału złuszczeniowego,
• Badania cytologiczne materiału uzyskanego drogą aspiracji cienkoigłowej, pod kontrolą USG, EBUS,
• Badania cytologiczne płynów z jam ciała,
• Badania immunohistochemiczne,
• Badania histopatologiczne i cytologiczne weterynaryjne,
• Badania sekcyjne.

Termin wykonywania badań:

Badania śród-operacyjne – 20 minut od momentu dostarczenia materiału,
Badania cytologiczne – pilne 2 dni robocze,
Badania cytologiczne – standard 3-5 dni roboczych,
Badania histopatologiczne – pilne 3-5 dni roboczych,
Badania histopatologiczne planowe – standard 7-10 dni roboczych,
Biopsje aspiracyjne cienko-igłowe – 1-2 dni robocze.

Przedstawiony czas wykonania badania może być wydłużony poprzez konieczność dodatkowego utrwalenia, odwapnienie lub dokrojenie skrawków lub innych badań w ramach rozszerzonej diagnostyki immunohistochemicznej i molekularnej.

Procedury wymagające wysłania badania do jednostek zewnętrznych:

• Konsultacje zewnętrzne przypadków trudnych diagnostycznie (druk do pobrania),
• Wykonanie badań molekularnych (druk do pobrania).

Konsultacje oraz wykonywanie badań genetycznych wykonywane są przez podmioty zewnętrzne wyłonione w wyniku konkursu ofert, na podstawie sporządzonej pisemnej umowy zawartej z WSZ w Koninie.

W Zakładzie wykonuje się procedurę PCI wymagającą dodatkowej zgody pacjenta w przypadku pacjentów kierowanych z zewnątrz szpitala.

Druki do pobrania

Skierowanie na badanie histopatologiczne/cytologiczne,
Skierowanie na badanie cytologiczne ginekologiczne,
Formularz świadomej zgody na biopsję aspiracyjną cienkoigłową,
Oświadczenie i zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na biopsję aspiracyjną,
Upoważnienie,
Wniosek o udostępnienie preparatów histopatologicznych,
Skierowanie na konsultację histopatologiczną,
Zlecenie badania molekularnego,
Potwierdzenie przywozu badań ( dla podmiotów zewnętrznych).

 

 

Kontakt

Telefon: 63 240 45 60 Sekretariat

Fax: 63 240 45 61

E-mail: z.patomorfologii@szpital-konin.pl

Kierownik: Magdalena Ostrowska

Gdzie jesteśmy