Zamówienia publiczne do 30 000 €

WSZ-EP-20/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-20/ZO/2020 na wykonanie montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu i lamp nad wejściami awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Wojewódzkiego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-19/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-19/ZO/2020 na dostawę licencji, wsparcie do licencji na posiadane oprogramowanie, wsparcie techniczne oraz zakup subskypcji na posiadane ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-18/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-18/ZO/2020 na dostawę gazów medycznych i technicznych, dzierżawa butli, transport i napełnianie butli Zamawiającego dla potrzeb Wojewódzkiego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-17/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-17/ZO/2020 na dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego 1 w Koninie do ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-16/ZO/2020

Zapytanie Ofertowe nr WSZ-EP-16/ZO/2020 na dostawę 2 komór laminarnych wraz z montażem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr. Romana Ostrzyckiego w ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-12/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-12/ZO/2020 na dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego 1 w Koninie do ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-15/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-15/ZO/2020 na rozbudowę poczty pneumatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Ogłoszenie 05.08.2020 r. POBIERZ ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-14/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-14/ZO/2020 na dostawę i montaż systemu do oszczędzania wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im.dr. Romana Ostrzyckiego w ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-13/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-13/ZO/2020 na rozbudowę poczty pneumatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Ogłoszenie 24.07.2020 r. POBIERZ ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-11/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-11/ZO/2020 na dostawę koszulek i igieł do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr. Romana ...
Czytaj Dalej