Zamówienia publiczne do 30 000 €

WSZ-EP-15/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-15/ZO/2020 na rozbudowę poczty pneumatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Ogłoszenie 05.08.2020 r. POBIERZ ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-14/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-14/ZO/2020 na dostawę i montaż systemu do oszczędzania wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im.dr. Romana Ostrzyckiego w ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-13/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-13/ZO/2020 na rozbudowę poczty pneumatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Ogłoszenie 24.07.2020 r. POBIERZ ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-11/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-11/ZO/2020 na dostawę koszulek i igieł do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr. Romana ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-10/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-10/ZO/2020 na dostawę odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-9/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-9/ZO/2020 na usługę konserwacji i napraw urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr. Romana ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-8/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-8/ZO/2020 na bieżącą konserwację dźwigów znajdujących się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana  Ostrzyckiego  w ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-7/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-7/ZO/2020 na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu Vitek 2 Compact dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-6/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-6/ZO/2020 na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej  wykonywanych metodą mikrokolumnową przy ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-4/ZO/2020

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-4/ZO/2020 na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów ablacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego ...
Czytaj Dalej