Zamówienia publiczne między 30 000 € a 214 000 €

WSZ-EP-42/2020

PN poniżej 214 000 euro na dostawę leków, szwów chirurgicznych, materiałów opatrunkowych,  środków dezynfekcyjnych, sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-41/2020

PN poniżej 5 350 000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadań określonych w pakietach: Pakiet 1 – Budowa chodników przy ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-36/2020

PN poniżej 214 000 euro na dostawę ziemniaków i jabłek dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-37/2020

PN poniżej 214 000 euro na dostawę implantów do zaopatrzenia złamań i urazów narządu ruchu oraz cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-34/2020

PN poniżej 214 000 euro na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury w ramach Programu zwiększania dostępności do rehabilitacji neurologicznej dla ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-33/2020

PN poniżej 5 350 000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadań: Zadanie 1 – Budowa chodników przy ul. Szpitalnej 45 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-30/2020

PN poniżej 214 000 euro dostawę środków ochrony osobistej personelu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie Ogłoszenie ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-32/2020 (ID 359801 – NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

PN poniżej 214 000 euro na dostawę rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i foliowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-31/2020

PN poniżej 214 000 euro na dostawę odzieży ochronnej i materiałów higienicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-28/2020 (ID 357344 – NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

PN poniżej 214 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego ...
Czytaj Dalej