Zamówienia publiczne powyżej 214 000 €

WSZ-EP-22/2020 (ID 356078 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

PN powyżej 214 000 euro na dostawę urządzeń wszczepialnych do elektroterapii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-25/2020

PN powyżej 214 000 euro na dostawę wyrobów medycznych ADO i CADO dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-24/2020

PN powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów zużywalnych do zabiegów ablacji wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-20/2020

PN powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-12/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.06.2020r.PN powyżej 214 000 euro na kompleksowe usługi w zakresie sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-18/ 2020

PN powyżej 214 000 euro na dostawę płynów infuzyjnych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-11/2020 (ID 322180 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

PN powyżej 214 000 euro na dostawę leku w ramach programu lekowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-9/2020 (ID 320537 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

PN powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-5/2020 (ID 318486 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

PN powyżej 214 000 euro na dostawę narzędzi laparoskopowych jednorazowego i wielokrotnego użytku oraz akcesoria do diatermii chirurgicznych dla potrzeb ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-7/2020 (ID 313072 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

PN powyżej 214 000 euro na dostawę leków dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na ...
Czytaj Dalej