Informacja o uznaniu śp. Grzegorza Jankowskiego Zasłużonym dla miasta Konina