Administracja

Znajdź dział i skontaktuj się z nami!

Zajmujemy się m.in. opracowywaniem zarządzeń wewnętrznych, organizacją obiegu dokumentów, nadzorem nad korespondencją, zabezpieczeniem szpitala pod kątem obsługi prawnej, prowadzeniem rejestrów skarg i wniosków, prowadzeniem procedur związanych z wynajęciem, zbyciem lub użyczeniem majątku szpitala.
Kierownik: Monika Gutkowska
Telefon: 63 240 4123 Pokój nr 3/35 przy ul. Szpitalnej 45
Naszym zadaniem jest prowadzenie ustalonej przez Dyrektora polityki kadrowej, dobór i podnoszenie kwalifikacji pracowników, zajmowanie się sprawami dotyczącymi zatrudnienia oraz prowadzenie działalności socjalno-bytowej.
Kierownik: Ewa Adamiak
Telefon: w sprawach szkoleń i praktyk – 63 240 4119 Pokój nr 3/5b przy ul. Szpitalnej 45
Zbieramy, przetwarzamy dane medyczne, statystyczne i finansowe dotyczące działalności medycznej szpitala. Dodatkowo w naszym zakresie obowiązków znajduje się nadzór nad komórkami działalności podstawowej, zapewnianie prawidłowego obiegu i ewidencjonowania dokumentacji medycznej oraz przygotowywanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i monitorowanie realizacji zawartych umów w tym zakresie.
Kierownik: Aneta Ratajczyk
Telefon: 63 240 4142 Pokój nr 3/28 przy ul. Szpitalnej 45
Do naszych zadań zalicza się prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi szpitala, tj. zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Kierownik: Bogusława Szafrańska
Telefon: 63 240 4130 Pokój nr 3/43 przy ul. Szpitalnej 45
Zaopatrujemy komórki organizacyjne szpitala w materiały, urządzenia, aparaturę i sprzęt medyczny, odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz inne wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej jednostki.
Kierownik: Michał Błaszczak
Telefon: 63 240 4161 Pokój nr 13 przy ul. Wyszyńskiego 1
Do naszych zadań należy prowadzenie spraw związanych z remontami, przebudowami oraz inwestycjami prowadzonymi zarówno przez pracowników szpitala jak i firmy zewnętrzne.
Kierownik: Andrzej Matecki
Telefon: 63 240 4171 Pokój nr 1/37 przy ul. Szpitalnej 45
Prowadzimy bieżącą obsługę sieci i sprzętu komputerowego, przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Ponadto administrujemy danymi znajdującymi się w systemie informatycznym szpitala oraz sprawujemy nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz ich użytkowaniem.
Kierownik: Dawid Górski
Telefon: 63 240 4182 Pokój nr 1/39 przy ul. Szpitalnej 45
Utrzymanie należytego stanu sanitarno- higienicznego w obiektach oraz wokół szpitala, gospodarka odpadami komunalnymi, współpraca w z inspekcja sanitarną, uczestniczenie w kontrolach, prowadzenie rejestru decyzji, kontrola realizacji, wdrożenie i prowadzenie zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o odpadach i prawa ochrony środowiska.
Kierownik: Wioleta Felczak
Telefon: 63 240 4591  
Sprawowanie nadzoru fachowego w zakresie dystrybucji i porcjowania potraw oraz diet specjalistycznych w oddziałach szpitalnych, przygotowanie gotowych potraw, diet specjalistycznych i preparatów mlecznych. Planowanie i zamawianie na bieżąco środków spożywczych, prowadzenie gospodarki magazynowo- towarowej, przyjmowanie środków spożywczych na stan magazynu.
Kierownik: Jacek Jurczenko
Telefon: 63 240 4164  
Print Friendly, PDF & Email