Dyrekcja

leszek_sobieski

Leszek Sobieski
Dyrektor

Tel.: (63) 240 41 24
Fax: (63) 240 65 44
e-mail: szpital@szpital-konin.pl

Krystyna Brzezińska
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Tel.: (63) 240 41 24, 
Fax: (63) 240 65 44
e-mail: krystyna.brzezinska@szpital-konin.pl

dorota_kotecka

Dorota Kotecka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Tel. (63) 240 41 25
e-mail: dorota.kotecka@szpital-konin.pl

dlugirower

Maria Wróbel
Naczelna Pielęgniarka

Tel. (63) 240 41 25
e-mail: szpital@szpital-konin.pl

katarzyna_broda

Katarzyna Broda
Główna Księgowa

Tel. (63) 240 41 05
e-mail: katarzyna.broda@szpital-konin.pl