Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Godziny odwiedzin 14:30 – 16:00
17:00 – 19:00
Informacje o chorych Informacji udziela ordynator oddziału w godzinach 14:00-15:00
Rodzaje leczonych schorzeń
 • niewydolność oddechowa
 • niewydolność krążenia
 • choroby centralnego układu nerwowego
 • urazy wielonarządowe
Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów
 • wentylacja mechaniczna
 • terapia narkozastępcza
 • bronchofiberoskopia układu oddechowego
 • cewnikowanie naczyń żylnych i tętniczych
 • tracheotomie
 • drenaż jamy opłucnowej
 • implantacje cewników permanentnych i czasowych do hemodializ
 • implantacja portów naczyniowych
 • znieczulenia ogólne dotchawicze, wziewne, całkowicie dożylne dorosłych i dzieci
 • znieczulenia przewodowe
 • znieczulenia splotowe
 • znieczulenia nerwów obwodowych
 • leczenie bólu
Procedura przyjęcia na oddział  Przyjęcia na oddział tylko w trybie nagłym ze skierowaniem lub bez skierowania
Co zabrać ze sobą Do pielęgnacji pacjenta:

 • mydło w płynie, balsam nawilżający, oliwka dla dzieci
 • maszynki do golenia, pianka, woda po goleniu, dezodorant
 • chusteczki nawilżane dla dzieci
 • grzebień, płyn do płukania jamy ustnej
Najważniejsza osiągnięcia oddziału Zwiększenie ilości łóżek intensywnej terapii

Rozszerzenie profilu anestezjologii o zabiegi naczyniowe i neurochirurgiczne

Informacje dodatkowe: Kurtki pozostawiamy na parterze w bezpłatnej szatni.

Przed podejściem i po odejściu od chorego należy zdezynfekować ręce (środek dezynfekcyjny na salach chorych).

Rzeczy osobistych (np. torebki, reklamówki, ubrania) nie kładziemy na łóżku chorego ani na podłodze.

Kierownik: lek. Tadeusz Małas

Oddziałowa: mgr Agnieszka Żabierek

Kontakt

Telefon: 63 240 4327

E-mail: o.ait@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy