Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Godziny odwiedzin 14:30 – 16:00

 17:00 – 17:45

Informacje o chorych Informacji udziela kierownik oddziału lub lekarz dyżurny  – w godzinach 12:00-15:00
Rodzaje leczonych schorzeń
 • niewydolność oddechowa
 • niewydolność krążenia
 • choroby centralnego układu nerwowego
 • urazy wielonarządowe
Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów
 • wentylacja mechaniczna
 • terapia narkozastępcza
 • bronchofiberoskopia układu oddechowego
 • cewnikowanie naczyń żylnych i tętniczych
 • tracheotomie
 • drenaż jamy opłucnowej
 • implantacje cewników permanentnych i czasowych do hemodializ
 • implantacja portów naczyniowych
 • plazmafereza lecznicza
 • dializa wątrobowa,
 • znieczulenia ogólne dotchawicze, wziewne, całkowicie dożylne dorosłych i dzieci
 • znieczulenia podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe
 • znieczulenia splotowe
 • znieczulenia nerwów obwodowych
 • leczenie bólu
Procedura przyjęcia na oddział  Przyjęcia na oddział głównie w trybie nagłym ze skierowaniem lub bez skierowania
Co zabrać ze sobą
 •         Do pielęgnacji pacjenta:
  • mydło w płynie, balsam nawilżający, oliwka dla dzieci
  • maszynki do golenia, pianka, woda po goleniu, dezodorant
  • chusteczki nawilżane dla dzieci

  grzebień, płyn do płukania jamy ustnej

Najważniejsza osiągnięcia oddziału Zwiększenie ilości stanowisk intensywnej terapii, rozszerzenie zakresu stosowanych technik leczniczych, dostępów naczyniowych, zmniejszenie wskaźnika średniego czasu pobytu pacjenta na OIT, szersze wykorzystanie metod obrazowania na IT oraz w znieczuleniach, większy udział znieczuleń regionalnych, większa dostępność do kwalifikacji i przygotowania do znieczulenia, regularny nadzór poznieczuleniowy.
Informacje dodatkowe: Kurtki pozostawiamy na parterze w bezpłatnej szatni.

Przed podejściem i po odejściu od chorego należy zdezynfekować ręce (środek dezynfekcyjny na salach chorych).

Rzeczy osobistych (np. torebki, reklamówki, ubrania) nie kładziemy na łóżku chorego ani na podłodze.

Kierownik: lek. Tadeusz Małas

Oddziałowa: mgr Agnieszka Żabierek

Kontakt

Telefon: 63 240 4327

E-mail: o.ait@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy

Print Friendly, PDF & Email