Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Godziny odwiedzin Całodobowo 1 osoba przy pacjencie
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych Informacji o stanie zdrowia dziecka udzielona są rodzicom, opiekunom prawnym i osobom przez nich upoważnionym przez kierującego Oddziałem lub upoważnionego przez niego lekarza codziennie w godz. 1100 – 1300
Rodzaje leczonych schorzeń  Leczenie chirurgiczne następujących schorzeń :

  • W zakresie skóry oraz tkanki podskórnej: opracowanie chirurgiczne ran, leczenie chirurgiczne: zmiany skórne (znamię barwnikowe, brodawka wirusowa, modzel, nagniotek, naczyniak krwionośny, guzek tkanek miękkich);   wrastająca płytka paznokciowa palca, bliznowiec, keloid, leczenie zachowawcze oraz chirurgiczne oparzeń termicznych skóry
  • W zakresie powłok jamy brzusznej oraz pachwiny – przepuklina (pachwinowa, pępkowa, kresy białej, pooperacyjna)
  • W zakresie układu moczowego – wodniak (jądra, powrózka nasiennego), wnętrostwo, niepełne zstąpienie jądra, jądro wędrujące, stulejka, krótkie wędzidełko napletka, żylaki powrózka nasiennego (metodą klasyczną lub laparoskopową), sklejenie warg sromowych, zespół „ostrej moszny” – skręt jądra, skręt przyczepka jądra/najądrza, leczenie zachowawcze zapalenia jądra i/lub najądrza
  • W zakresie chirurgii narządów jamy brzusznej -ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (metodą klasyczną lub laparosko-pową), zapalenie uchyłka Meckla, wgłobienie jelita, niedrożność przewodu pokarmowego, ciała obce przewodu pokarmowego, przerostowe zwężenie odźwiernika, urazy narządów miąższowych, leczenie zachowawcze – choroby zapalne jelit, zapalenie trzustki, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy,
  • W zakresie układu mięśniowo-szkieletowego – leczenie zachowawcze urazów czaszkowo-mózgowych (wstrząśnienie mózgu, stłuczenia głowy), zapalenia stawów biodrowych, leczenie zachowawcze oraz operacyjne złamań oraz zwichnięć, pourazowe uszkodzenie ścięgien mięśniowych,  leczenie chirurgiczne zmian w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego – wyrośl chrzęstno-kostnej, ganglionu, kręczu szyi, polidaktylia, palcozrost, leczenie urazów stawu kolanowego – zachowawcze oraz operacyjne (metodą klasyczną oraz artroskopową)
Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów Najczęściej wykonywane zabiegi operacyjne

  • Planowe – wycięcie zmian skórnych oraz tkanki podskórnej, operacje plastyczne przepuklin, leczenie chirurgiczne: stulejki, wnętrostwa, jądra wędrującego, niepełnego zstąpienia jądra, wodniaka jądra/powrózka nasiennego, żylaków powrózka nasiennego (metodą klasyczną lub laparoskopową), sklejenia warg sromowych, usunięcie zespolenia po leczeniu operacyjnym złamań, endoskopie przewodu pokarmowego diagnostyczne oraz lecznicze u nastolatków, artroskopie stawu kolanowego diagnostyczne oraz lecznicze
  • Ostre – opracowanie chirurgiczne ran, appendectomia (metodą klasyczną lub laparoskopową), rewizja moszny z powodu zespołu „ostrej moszny” –usunięcie przyczepka jądra/najądrza, odkręcenie skrętu jądra, orchidectomia; leczenie zachowawcze (repozycja zamknięta) lub operacyjne złamań (repozycja otwarta, zespolenie: drutem Kirschnera, elastycznym tytanowym, gwoździem śródszpikowym ryglowanym (ALFN, UTN),  płytą LCP oraz AO, popręgiem Webera), ewakuacja ropnia lub krwiaka,
Procedura przyjęcia na oddział System przyjęcia chorego w Oddział:

W sytuacji planowej:

Pacjent rejestruje się w Izbie Przyjęć planowych na podstawie skierowania z Poradni Specjalistycznej lub od lekarza rodzinnego, po uprzednim ustaleniu w sekretariacie Oddziału terminu planowego przyjęcia. Zasadność skierowania i termin przyjęcia są weryfikowane przez kierownika lub upoważnionego przez niego lekarza. Następnie, w przypadkach zabiegów z planowanym znieczuleniem ogólnym, zgłasza się do Poradni Anestezjologicznej celem zakwalifikowania do znieczulenia. Po założeniu historii choroby zgłasza się z rodzicem (lub opiekunem prawnym) w Oddziale. Pielęgniarka w Oddziale przebiera dziecko w piżamę, waży, mierzy ciepłotę ciała, zakłada dokumentację (wpis do księgi przyjęć, karta gorączkowa, karta zleceń lekarskich, karta epidemiologiczna, karta stanu odżywienia) zakłada opaski identyfikacyjne.

Lekarz, powiadomiony przez pielęgniarkę o planowym przyjęciu, zbiera wywiad od rodziców, bada dziecko, ustala zakres koniecznych badań dodatkowych i zleceń. Pobiera zgody na planowane leczenie i badania. Pielęgniarka zapoznaje dziecko z topografią Oddziału, wskazuje salę i łóżko, pobiera zlecone przez lekarza badania, wykonuje zlecenia.

W sytuacji nagłej:

Pacjent, po decyzji lekarza dyżurnego oddziału o konieczności hospitalizacji,   rejestrowany jest w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i po założeniu historii choroby przekazywany do Oddziału Chirurgii Dziecięcej w asyście sanitariusza lub pielęgniarki. Dalsza procedura podobna jest do procedury przyjęcia planowego.

Co zabrać ze sobą Przybory toaletowe, piżamę, kapcie.

Wszelką dokumentację dotyczącą stanu zdrowia dziecka.

Najważniejsza osiągnięcia oddziału Od roku 2010 funkcjonujemy w budynku nowego szpitala, gdzie dysponujemy 30 łóżkami, na całkowicie w nowe sprzęty wyposażonych salach.

Od roku 2012 wprowadziliśmy do leczenia operacyjnego złamań zespolenia śródszpikowe ryglowane.

Od roku 2015 wprowadziliśmy do leczenia metody chirurgii małoinwazyjnej – w tym artroskopii ( wykonywana przez lekarza ortopedę) i laparoskopii.

W roku 2016 dwóch lekarzy ukończyło szkolenie i uzyskało tytuł specjalisty chirurga dziecięcego.

Informacje dodatkowe Rodzic lub opiekun prawny ( jedna osoba) ma prawo do przebywania z dzieckiem przez całą dobę.

Dostępny jest hotel dla rodziców/opiekunów położony piętro niżej. Koszt pobytu w hotelu 30 zł za dobę

Kierownik: lek. Jacek Krucki

Oddziałowa: mgr Romana Trzmielewska

Kontakt

Telefon: 63 240 4386

E-mail: o.chirurgii.dzieciecej@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy

Print Friendly, PDF & Email