Godziny odwiedzin Codziennie w godzinach 14.00 – 18.00

Ilość osób odwiedzających – 1 do jednego chorego.

Obowiązuje pozostawienie wierzchniej odzieży i bagażu w szatni.

Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych  Informacje o chorych są udzielane:

Poniedziałek       o 11.00

Wtorek – piątek o 13.00

Pozostałe godziny u lekarzy prowadzących i dyżurnych

Rodzaje leczonych schorzeń  W oddziale wykonujemy :

  diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego
  terapia chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek

diagnostyka kamicy moczowej

  dializoterapia:

hemodializy,

automatyczna dializa otrzewnowa ADO,

ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa CADO, w tym szkolenie chorych w technikach ADO i CADO

diagnostyka i leczenie powikłań i chorób współistniejących u pacjentów dializowanych

  przygotowanie pacjentów do przeszczepu nerki
  zakładanie czasowych i tunelizowanych cewników do hemodializ
  diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

prowadzenie leczenia immunosupresyjnego w chorobach układowych ( np. toczeń układowy, układowe zapalenia naczyń z zajęciem nerek)

 

Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów  Zakres świadczeń   obejmuje poniższe zabiegi :

  • dializy pozaustrojowe u chorych z przewlekłą nieodwracalną niewydolnością nerek (również dializy „gościnne”);
  • dializy pozaustrojowe w ostrych niewydolnościach nerek niezależnie od przyczyny (dotyczy pacjentów nefrologicznych, kardiologicznych, urologicznych, chirurgicznych)
  • Ambulatoryjna dializa otrzewnowa ciągła (CADO) oraz automatyczna dializa otrzewnowa (ADO)
Procedura przyjęcia na oddział Tryb planowy – w dniu przyjęcia pacjent zgłasza się rano do Punktu Przyjęć Planowych , tam zostaje założona historia choroby, z którą zgłasza się na oddział.

Tryb ostry – przyjęcia ze skierowaniem na oddział oraz pacjenci kierowani przez lekarza SOR.

Co zabrać ze sobą Zabrać ze sobą należy: skierowanie do oddziału, dowód tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie, wyniki badań, karty informacyjne leczenia szpitalnego, spis przyjmowanych leków.

Rzeczy osobiste niezbędne w szpitalu: piżama, obuwie domowe, ręcznik, przybory toaletowe, okulary ( jeśli konieczne), szlafrok

Najważniejsza osiągnięcia oddziału 1- wyszkolono 5 lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii w różnych ośrodkach klinicznych – Poznań, Warszawa, Łódź

2- utrzymujemy stałą i bardzo dobrą współpracę z Kliniką Nefrologii UM w Poznaniu oraz innymi ośrodkami akademickimi

3- wprowadziliśmy leczenie immunosupresyjne w chorobach układowych       z zajęciem nerek

4 -utrzymujemy bardzo dobrą współpracę z ośrodkami transplantacyjnym     w Polsce, co owocuje sukcesami w zakresie przeszczepiania nerek u pacjentów leczonych nerkozastępczo oraz tzw. przeszczepy wyprzedzające u pacjentów przed rozpoczęciem leczenia dializami
W okresie 2000 -2016 przeszczepiono nerkę u 130 pacjentów hemodializowanych, 41 dializowanych otrzewnowo oraz ok. 10 w okresie przeddializacyjnym

5 –bardzo  rozwinęliśmy umiejętności  leczenia dializą otrzewnową

6 -w naszym ośrodku dializ prowadziliśmy też leczenie kobiet w ciąży – dwie kobiety hemodializowane urodziły zdrowe dzieci, jednak osiągnięciem na skalę światową było leczenie pacjentki, która w trakcie leczenia dializą otrzewnową zaszła w ciążę i do rozwiązania ciąży była nadal tą metodą leczona ( ok. 20 takich przypadków na świecie, w Polsce dotychczas nikt nie opisał podobnego przypadku) – planowana jest publikacja na ten temat.

7 -publikacje w piśmiennictwie anglojęzycznym i polskim , plakaty na zjazdach krajowych

-opis przypadku męsaka Kaposiego u pacjentki leczonej triptolidem w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz dwie prace dotyczące epidemiologii zakażeń HBV u pacjentów   leczonych nerkozastępczo w Wielkopolsce ( współautorstwo)
-publikacje pielęgniarki mgr Elżbiety Rakowicz w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego i diabetologicznego

8-od kilku lat praca w zespołach egzaminujących na egzaminach specjalizacyjnych w dziedzinie nefrologii  (powołanie konsultanta krajowego i CEM)

9-posiadamy pełną akredytację z zakresu chorób wewnętrznych, prawo specjalizowania oraz prowadzenia stażów kierunkowych w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii.

Kierownik: lek. med. Jacek Jędro

Oddziałowa: mgr Halina Pankiewicz

Kontakt

Telefon: 63 240 4613

E-mail: o.chorob.nerek@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy

Print Friendly, PDF & Email