Godziny odwiedziń 14.00 – 16.00
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych Ordynator w dni powszednie w godzinach 12-13

W przypadku nieobecności Ordynatora Zastępca lub upoważniony lekarz Oddziału w godzinach 12-13 w dni powszednie

Lekarz dyżurny udziela informacji na temat pacjentów przyjętych w trakcie swojego dyżuru

Rodzaje leczonych schorzeń Niewydolność oddechowa w przebiegu pochp, astmy oskrzelowej

diagnostyka nowotworów płuc i klatki piersiowej pierwotnych i wtórnych

diagnostyka sarkoidozy

niewydolność oddechowa wymagająca nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

leczenie gruźlicy, zapalenia płuc i opłucnej, ropniaka opłucnej

Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów
  • Bronchofiberoskopia (tryb planowy stabilny i pilny oraz pozostałe wg wskazań)
  • EBUS-TBNA -wewnątrzoskrzelowa ultrasonografia drogą bronchofiberoksopii
  • punkcja jamy opłucnowej  (tryb planowy pilny oraz pozostałe wg wskazań)
  • drenaż jamy opłucnowej ( wg wskazań)
  • biopsja przezklatkowa guza płuca podopłucnowego pod kontrolą usg ( tryb planowy pilny i wg wskazań)
  • biopsja cienkoigłowa w. chłonnych nadobojczykowych i szyi przy podejrzeniu rozsiewu raka płuca ( tryb planowy pilny i wg wskazań)
Procedura przyjęcia na oddział Tryb planowy: wg ustalonego terminu przez lekarza oddziału – pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć oddziału terminy przyjęć są ustalane w dni powszednie w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć oddziału)

Tryb ostry: ze skierowaniem pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć Odddziału

Najważniejsza osiągnięcia oddziału 2006 rok – otwarcie pracowni bronchoskpowej w Oddziale chorób płuc

2010 rok – leczenie drenażami klatki piersiowej wykonywanymi w oddziale

2010 rok – leczenie nieinwazyjnym wspomaganiem wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową

współpraca z poradnią torakochirurgiczną WCPiT w Poznaniu, poradnią chorób płuc WSZ w Koninie, poradnią domowego leczenia tlenem w Koninie, poradnią domowego leczenia respiratorem w Bydgoszczy

Ordynator: dr n.med. Jacek Górniak

Oddziałowa: mgr Beata Wekwejt-Wawrzyniak

Kontakt

Telefon: 63 2404623
Dyżurka lekarska: 63 2404621
Dyżurka pielęgniarska: 63 2404625

 

E-mail: o.chorob.pluc@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy

Print Friendly, PDF & Email