Godziny odwiedzin Codziennie w godzinach 16:00 – 18:00  (jedna osoba odwiedzająca do każdego dziecka)

 

Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych  Informacji o stanie zdrowia udzielają: lekarze prowadzący codziennie w dni powszednie w godz. 11:00-13:00. ordynator codziennie w dni powszednie w godzinach 13:00-14:00. W dni świąteczne informacji w sytuacjach uzasadnionych udziela lekarz dyżurny.
Rodzaje leczonych schorzeń Oddział udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno-leczniczych dzieciom od okresu noworodkowego do ukończenia 18 roku życia. Oddział ma charakter ogólnopediatryczny – zakres hospitalizacji obejmuje wszystkie schorzenia wieku dziecięcego z wyjątkiem chorób zakaźnych. Diagnozujemy i leczymy  wszystkie przypadki chorób w sytuacjach nagłych oraz w razie braku możliwości ustalenia rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych lub braku zadowalającego efektu stosowanego leczenia.  Najliczniej reprezentowanymi grupami schorzeń są choroby dróg oddechowych, układu moczowego oraz choroby układu nerwowego.. Współpracujemy z Klinikami Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W razie konieczności pacjenci są przekazywani do ośrodków klinicznych celem dalszej diagnostyki i leczenia.

 

Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów  Wykonujemy w pełnym zakresie podstawową diagnostykę pediatryczną, poza tym :  nieinwazyjne badania kardiologiczne (echokardiografia, monitorowanie holterowskie EKG i ciśnienia tętniczego), diagnostykę neurologiczną (punkcja lędźwiowa, badanie EEG), diagnostykę radiologiczną  (badania USG, tomografia komputerowa – także w znieczuleniu ogólnym , badania rezonansu magnetycznego u dzieci starszych -bez możliwości znieczulenia), diagnostykę gastroenterologiczną  u dzieci starszych (gastroskopia, kolonoskopia). Przeprowadzamy konsultacje specjalistyczne : neurologiczne, chirurgiczne, ortopedyczne, laryngologiczne, okulistyczne, psychologiczne.

 

Procedura przyjęcia na oddział  W trybie pilnym – rodzice lub opiekunowie prawni ze skierowaniem do szpitala lub bez ( w przypadku nagłym ) z chorym dzieckiem zgłaszają się do Pokoju Badań . Pielęgniarka waży dziecko, mierzy temperaturę , zakłada niezbędną dokumentację i identyfikatory, sprawdza stan czystości dziecka. Lekarz bada dziecko , wypełnia historię choroby , ustala wstępne zlecenia i badania . Dziecko z rodzicami   pielęgniarka wprowadza do oddziału dziecięcego , zapoznaje z topografią oddziału, kartą praw pacjenta i obowiązującą na oddziale Instrukcją dla pacjentów i rodziców pielęgnujących dzieci..

 

W trybie planowym – rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgłaszają się do Pokoju Badań ze skierowaniem do przyjęcia planowego na określone badanie. Pielęgniarka dyżurna po telefonicznym ustaleniu terminu badania- przyjęcia z określoną pracownią informuje rodziców o terminie i niezbędnych dokumentach w chwili przyjęcia oraz sposobie przygotowania dziecka do badania – przyjęcia. Pielęgniarka kieruje rodziców do sekretarki medycznej , która wpisuje pacjenta na listę oczekujących na przyjęcie   planowe do szpitala.

W dniu przyjęcia planowego rodzice zgłaszają się z przygotowanym do badania dzieckiem oraz wymaganą dokumentacją  udają się do Pokoju Badań na Oddziale Dziecięcym. . Pielęgniarka waży dziecko, mierzy temperaturę, zakłada dokumentację medyczną i identyfikatory. Sprawdza czystość . Lekarz dyżurny wypełnia   historię choroby oraz ustala wstępne zlecenia. Pielęgniarka wprowadza dziecko i rodzica do oddziału dziecięcego. Zapoznaje z topografią oddziału, kartą praw pacjenta i obowiązującą w oddziale Instrukcją dla rodziców pielęgnujących dzieci przebywające na leczeniu w oddziale.

 

 

Co zabrać ze sobą  – książeczkę zdrowia dziecka

– karty informacyjne z wcześniejszych hospitalizacji

– wyniki wykonanych badań ambulatoryjnych

– PESEL opiekuna prawnego w przypadku dziecka do 1 roku życia

– przybory toaletowe

– szlafrok

– łapcie

– ręcznik

– ulubione zabawki i przedmioty

Najważniejsza osiągnięcia oddziału Oddział posiada dobrze wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę medyczną. Na stałe zatrudnionych jest 6 lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii, 10 pielęgniarek posiadających specjalizację z pielęgniarstwa pediatrycznego, w tym 7 z wykształceniem wyższym oraz 3 pielęgniarki po ukończonym kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Posiadamy akredytację na szkolenie lekarzy w dziedzinie pediatrii.      W ciągu ostatnich 10 lat specjalizację z pediatrii uzyskało 16 lekarzy.

Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny : kardiomonitory, pulsooksymetry, pompy infuzyjne, aparat Holter EKG      i Holter ciśnieniowy, aparat do tlenoterapii AIRVO-2, aparat do oczyszczania dróg oddechowych The Vest.

 

Uwagi/dodatkowe istotne informacje, które powinny się znaleźć na stronie internetowej Przy dziecku ma prawo przebywać przez całą dobę osoba bliska.         W części sal istnieje możliwość korzystania przez rodziców lub opiekunów z łóżka hotelowego za opłatą.

 

Kierownik: lek. Piotr Szczęsny

Oddziałowa: Marianna Kropidłowska

Kontakt

Telefon: 63 240 4266

E-mail: o.dzieciecy@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy

Print Friendly, PDF & Email