Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 

Tymczasowe zalecenia dot. porodu rodzinnego – kliknij, aby się zapoznać

Jak przygotować się do porodu? – kliknij, aby się zapoznać

 

Godziny odwiedzin 15.00 – 18.00
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych Informacje o stanie zdrowia udziela Ordynator lub Z-ca Ordynatora w godzinach od 12.30-13.30, w razie potrzeby lekarz dyżurny
Rodzaje leczonych schorzeń
 • Choroby nowotworowe narządu rodnego.
 • Niepłodność pierwotna i wtórna.
 • Obniżenie i wypadanie narządu rodnego.
 • Schorzenia uroginekologiczne (nietrzymanie moczu).
 • Choroby zapalne narządu rodnego.
 • Nieprawidłowe krwawienia z narządu rodnego i wiele innych chorób kobiecych.
 • Porody fizjologiczne oraz patologia ciąży w ramach II stopnia specjazlizacji
Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów Ostre:

 • ciąża pozamaciczna
 • skręcenie guza przydatków
 • pęknięcie jajnika
 • cięcia cesarskie
 • ręczne wydobycie łożyska
 • próżnociąg położniczy

Planowe:

 • operacje leczenia zaburzeń statyki narządu płciowego – operacje tradycyjne  oraz z użyciem metod wszczepialnych
 • operacje leczenia raka endometrium, jajnika i szyjki macicy
 • leczenie nietrzymania moczu
 • operacje usuwania mięśniaków i łagodnych guzów przydatków oraz wiele
 • innych związanych z chorobami kobiecymi
 • szew okrężny na szyjkę macicy (szew m.McDonalda)
Procedura przyjęcia na oddział  Przyjęcia w trybie ostrym:

 • pacjentki przyjmowane są w ciągu całej doby na Izbie Przyjęć Gin.-Poł.

Przyjęcie w trybie planowym :

 • zapisy na termin ustalane są na Izbie Przyjęć Gin.-Poł. w dni robocze w godzinach 12.00-13.00,
 • wymagane skierowanie i dowód osobisty
Co zabrać ze sobą
 • Całą posiadaną dokumentację medyczną .
 • Leki własne.
 • Zaświadczenie lekarskie od endokrynologa w przypadku choroby tarczycy.
 • Zaświadczenie lekarskie od kardiologa w przypadku chorób serca.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego w przypadku choroby nadciśnieniowej.
Najważniejsza osiągnięcia oddziału
 • Regularne uczestnictwo w polskich i zagranicznych sympozjach naukowych.
 • Zdobycie dużego doświadczenia w uroginekologii – operacje slingowe nietrzymania moczu oraz wypadania narządu rodnego.
 • Ciągły rozwój i szkolenie technik endoskopowych.
 • Do metod farmakologicznych leczenia bólu porodowego wprowadzono analgezję wziewną w postacji mieszaniny podtlenku azotu z tlenem,
 • Rozwój metod niefarmakologicznych w postaci przezskórnych stymulacji nerwów (TENS)oraz aktywnego prowadzenia I  i II okresu porodu.
 • Nowoczesny, dobrze wyposażony Trakt Porodowy z pojedynczymi salami porodowymi oraz dwoma salami do cięć cesarskich,
 • Aktualnie remont Bloku Operacyjnego, który będzie spełniał wymagane standardy.
 • Bardzo dobra współpraca  z Oddziałem Ginekologii Onkologicznej WCO w Poznaniu Oddziałem Onkologii Ginekologicznejna ul.Szamarzewskiego.
 • W o.Ginekologiczno-Położniczym pracuje 14 specjalistów ginekologii i  położnictwa, aktualnie w trakcie specjalizacji jest trzech lekarzy, tytuł mgr położnictwa posiada – 10 położnych , mgr pielęgniarstwa – 2 położne, licencjat położnictwa – 16 położnych i specjalizację – 27 położnych

Kierownik: lek. Robert Chowański

Oddziałowa: mgr Dorota Tralewska 

Telefony

Telefon: 63 240 4245

E-mail: ginekologia@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy

Print Friendly, PDF & Email