Godziny odwiedzin Wtorek, piątek, sobota, niedziela 15.00 – 18.00
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych Informacji o stanie zdrowia chorych udziela Ordynator Oddziału w godz. 14.00-14.30 osobie upoważnionej, którą wskazał pacjent.
Rodzaje leczonych schorzeń Leczenie operacyjne i zachowawcze dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia chorób uszu ,nosa i zatok przynosowych, gardła ,krtani, zawrotów głowy, niedosłuchów.
Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów Zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych u dzieci:

 • operacje uszu,zakładanie drenaży uszu,
 • diagnostyka endoskopowa nosogardła i krtani,
 • operacje migdałków podniebiennych i gardłowego w tym operacje endoskopowe migdałków.

Zakres wykonywanych operacji u dorosłych:

 • operacje radykalne uszu, powikłań usznopochodnych i zatokopochodnych,
 • mikrolaryngoskopie krtani (zaburzenia głosu),
 • operacje endoskopowe nosa i zatok (w tym operacje FESS z użyciem noża obrotowego SHAVER),
 • diagnostyka endoskopowa nosogardła i krtani,
 • zabiegi laserowe w bezdechach nocnych i chrapaniu,
 • operacje torbieli i guzów ślinianek,
 • diagnostyka guzów i nowotworów z zakresu głowy i szyi,
 • operacje korekcyjne nosa, uszu,
 • leczenie operacyjne urazów,
 • diagnostyka i usuwanie ciał obcych przełyku.

Ponadto leczymy:

 • szumy uszne,
 • prowadzimy diagnostykę zaburzeń narządu równowagi,
 • zawroty głowy.
Procedura przyjęcia na oddział W sytuacji planowej pacjent zgłasza się ze skierowaniem na oddział .Po badaniu i zakwalifikowaniu do przyjęcia przez Ordynatora oddziału lub wyznaczonego lekarza ustalany jest termin przyjęcia. Kwalifikacja odbywa się we wtorek i czwartek w godz. 12.00-13.00.W sytuacji nagłej pacjent jest przyjęty w oddział bezpośrednio po badaniu laryngologicznym. Z pacjentem niepełnoletnim w dniu przyjęcia zgłaszają się rodzice lub opiekunowie   prawni.
Co zabrać ze sobą

 

Skierowanie do szpitala, dowód osobisty,piżamę ręczniki, laczki, dotychczasowe dokumenty leczenia szpitalnego , spis leków stosowanych na stałe
Najważniejsza osiągnięcia oddziału
 • Program leczenia niedosłuchów wszczepianiem implantów na przewodnictwo kostne BAHA od 2012 roku,
 • uczestnictwo w ogólnopolskim programie profilaktyki nowotworów głowy i szyi,
 • uczestnictwo w międzynarodowym programie   IROS  badania satysfakcji chorych po wszczepieniu implantu słuchowego,
 • współautor publikacji w Otolaryngologii Polskiej „Ogólnopolski Program   Profilaktyki i Wczesne Wykrywania Nowotworów   Głowy i Szyi „ lipiec-sierpień 2015,
 • plakat na międzynarodowej Konferencji OSSEO 2013 w Newcastle (Wielka Brytania),
 • plakaty na Krajowych Zjazdach Towarzystwa Otolaryngologów
 • wystąpienie ustne na Ogólnopolskim Zjeździe OTOLOGIA 2013 Warszawa, – uczestnictwo czynne w panelu ekspertów w ogólnopolskim   zjeździe FORUM BAHA Białowieża 2014 ,
 • oddział ściśle współpracuje z Kliniką Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii   Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
Informacje dodatkowe Jedna osoba z najbliższej rodziny chorego może przebywać w oddziale z chorym całą dobę. Ubranie wierzchnie odwiedzający zostawiają w ogólnej szatni szpitalnej. Rodziny mogą korzystać z hotelu, który mieści się w budynku szpitala na ul. Szpitalnej 45. Pacjenci po wypisaniu z oddziału mogą korzystać z Poradni Laryngologicznej na ul. Szpitalnej 45.

Kierownik: lek. Tomasz Pychyński

Oddziałowa: mgr Ewelina Koczkodon

Kontakt

Telefon: 63 240 4302  

E-mail: o.laryngologiczny@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy

Print Friendly, PDF & Email