Oddział Ortopedii i Traumatologii Ruchu

 
ZAPISY NA KOLEJKĘ OCZEKUJĄCYCH PACJENTÓW DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁEK, WTOREK, PIĄTEK W GODZINACH 10.00-11,00 W SEKRETARIACIE O/ORTOPEDII V PIĘTRO – PROSIMY O PRZESTRZEGANIE WYMIENIONYCH DNI I GODZIN.
PACJENCI PRZYCHODZĄ POJEDYŃCZO TYLKO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I WYMAGAJĄCE POMOCY OSÓB DRUGICH PRZYCHODZĄ Z OPIEKUNEM.
Godziny odwiedzin 12.00 – 13.00
17.00 – 18.00

 

Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela ordynator  w dniach pn, wt, czw, pt  w godz 8,00-15,00. Po godz 15,00 lekarz dyżurny. Środa od 8,00- lekarze oddziału.

 

Rodzaje leczonych schorzeń

 

Złamania i zwichnięcia w obrębie kkg i kkd. Zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, kolanowych. Zmiany przeciążeniowych tkanek miękkich. Przykurcze stawów. Rekonstrukcje w stawach kolanowych ACL, szycie i usunięcie łąkotek. Leczenie czynnościowe złamań. Diagnostyka i leczenie zmian nowotworowych kości i tkanek miękkich kkg i kkd. Usuwanie materiału po zespoleniach.

 

Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów (z podziałem na ostre i planowe) (dotyczy głównie o.zabiegowych, ale pozostałe też np. endoskopia itp. Planowe;

– endoproteza totalna stawu biodrowego

– endoproteza stawu  kolanowego

– artroskopia diagnostyczna i rekonstrukcyjna

– guzy kończyn górnych, dolnych

– ZKN

– haluxy

– przykurcz Dupuytrena

– usunięcia metali po zespoleniach

Ostre;

– nastawienia i stabilizacja metalem złamań kości kończyn górnych i dolnych

– nastawienia zwichnięć stawów kończyn górnych i dolnych.

 

Procedura przyjęcia na oddział 1. Ordynator codziennie oprócz środy  w godz 10-11 bada , kwalifikuje i decyduje o pilności przyjęcia  pacjentów do planowanego zabiegu operacyjnego.
2. W przypadku wyznaczonej wcześniej daty przyjęcia, pacjent w stosownym terminie wraz z pisemną  informacją dotyczącą przyjęcia oraz posiadaną dokumentacją medyczną zgłasza się do Rejestracji Przyjęć planowych w dni robocze, weekend i święta na SOR
3. Przyjęcie do szpitala w trybie nagłym (pilnym) odbywa się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym po uprzednim badaniu przez lekarza oddziału ortopedycznego. Termin tego przyjęcia może być natychmiastowy – decydują o tym jedynie względy medyczne, możliwy do udzielenia w oddziale  zakres świadczenia i wolne miejsca.
4. Pacjent przyjmowany do oddziału w trybie planowym  jest zobowiązany posiadać:
a) skierowanie do szpitala oraz dokumentację medyczną wcześniejszego leczenia wraz z wynikami badań niezbędnymi do wykonania zabiegu operacyjnego
b) dowód osobisty, lub inny dowód tożsamości, dowód ubezpieczenia zdrowotnego, NIP płatnika /do druku L4/
c) w przypadku braku wolnych miejsc w oddziale mimo  wyznaczonego wcześniej  terminu, może on ulec zmianie, o której pacjent zostaje poinformowany telefonicznie lub bezpośrednio
5. Pacjent może przekazać w momencie przyjęcia do Szpitala swoje wartościowe przedmioty rodzinie/  innej wskazanej przez siebie osobie/, lub do depozytu. Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe, jeśli nie zostały oddane do depozytu przez pacjenta.
Co zabrać ze sobą

 

1. Pacjent przyjmowany na Oddział powinien posiadać :
a) przybory toaletowe,
b) porannik, ( pacjent chodzący )
c) piżamę ( 2 szt )
d) ręczniki ( 2 szt )
e) chusteczki nawilżone
f) obuwie domowe.
g) sztućce, kubek
h) wyniki badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie, dokumentację wcześniejszego leczenia
i) leki i inne środki medyczne, które zażywa w związku z chorobą inną niż powód przyjęcia do oddziału.
j) dowód  osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta
k) woda mineralna
Najważniejsza osiągnięcia oddziału zespolenia śródszpikowe kości długich
zespolenia małoinwazyjne kości
endoprotezoplastyka totalna stawu kolanowego
endoprotezoplasyka totalna stawu biodrowego
artroskopia stawu kolanowego z rekonstrukcja ACL
szycie łąkotek
Uwagi/dodatkowe istotne informacje, które powinny się znaleźć na stronie internetowej O/OiTNR od lipca 2015 został zmniejszony do 31 łóżek ( poprzednio liczył 55)

i nie jest podzielony na odcinki. Wydzielono 2 sale ortopedyczne oraz 6 łóżkową salę Intensywnego Nadzoru Medycznego. Pacjenci z zakażeniami  są leczeni na oddziale zakaźnym, przyjmowani do zabiegu na oddział w dniu zabiegu lub do 24 godzin wcześniej, następnie do 48 godzin po zabiegu przekazywani na oddział zakaźny
Operacje  w trybie planowy wykonywane są codziennie.
Uwaga !
Pacjentki przyjmowane do operacji powinny zmyć lakier z paznokci, a hybrydy usunąć. Usunąć biżuterię

       

Kierownik: lek. Witold Lubiatowski

Oddziałowa: mgr Renata Glapa

Kontakt

Telefon: 63 240 4315

E-mail: o.ortopedii@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy

Print Friendly, PDF & Email