Pracownie

Serologii Transfuzjologicznej
Endoskopii w Oddziale Chorób Płuc
Endoskopii Gastroenterologicznej
Echokardiografii
Hemodynamiki
Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów Stymulatorów Serca
Elektrofizjologii
Testów Wysiłkowych
Audiometryczna
Endoskopii w Oddziale Laryngologicznym
Dopasowania Implantów Słuchowych
Histopatologiczna
Cytologiczna i Immunohistochemiczna
Diagnostyki Sekcyjnej
Cytodiagnostyki Ginekologicznej
Leków Cytostatycznych
Żywieniowa
Radiodiagnostyki
Mammografii
Tomografii Komputerowej
Pracownia Ultrasonografii
Rentgenodiagnostyki Ogólnej
Ultrasonografii
Hematologii
Analityki Ogólnej
Biochemii Klinicznej
Badań Koagulologicznych i Gazometrii
Badań Immunochemicznych
Szybkiej Diagnostyki Bakteriologicznej
Diagnostyki Szpitalnej
Diagnostyki Serologicznej
Pracownia Schorzeń Jelitowych
Diagnostyki Ambulatoryjnej
Kontroli Jakości Badań Mikrobiologicznych i Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Podłóż Bakteriologicznych
Wstępnego Opracowania i Zabezpieczenia Materiałów do Transportu
Print Friendly, PDF & Email