Prawa Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem,
  warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
 2. wyjaśnianie lub pomaganie w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób;
 3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym
  tych osób;
 4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób
  korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Od 25 października 2022 r. funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pełni Pani Dominika Opała.
Podstawową formą kontaktu z rzecznikiem jest kontakt telefoniczny lub mailowy.Kontakt bezpośrednio do RzPSzP: tel.: 660 509 982, mail: d.opala@rpp.gov.pl

Pacjenci mogą korzystać z bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta dostępnej pod numerem 800 190 590,czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 18:00.

Adres do korespondencji:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Departament ds. Zdrowia Psychicznego
kancelaria@rpp.gov.pl
tel.: (22) 532 82 50

Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 2. informacji o swoim stanie zdrowia;
 3. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem,
  w szczególności z jego stanem zdrowia;
 4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności
  w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 10. opieki duszpasterskiej;
 11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Kontakt
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
800-190-590 (z tel. stacjonarnych oraz komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:
Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Strona Rzecznika Praw Pacjenta

Print Friendly, PDF & Email