Szpital w liczbach

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie:

  • spełnia zadania szpitala wielospecjalistycznego
  • obejmujący swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców
  • rocznie przyjmuje blisko 110 tysięcy osób:

– hospitalizacja – ok. 40 tysięcy osób

– zabiegi operacyjne – ok. 10 tysięcy osób

– poradnie specjalistyczne – ok. 60 tysięcy osób

 

Łącznie oddziałów: 24 +   Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Łącznie łóżek: 811

 

Pracownicy:

Wyszczególnienie grup zawodowych Liczba pracowników
/w osobach/
Liczba pracowników
/etaty przeliczeniowe/
Liczba osób
na umowach cywilno-prawnych
Lekarze 51 35,67 214
Farmaceuci 5 5 1
Pozostały wyższy personel medyczny 83 79,59 1
Średni personel medyczny w tym: 849 838,16 90
Pielęgniarki 504 494,5 65
Położne 73 73  
Technicy 56 56,5 17
Ratownicy medyczni 56 56 8
Niższy personel działalności  podst. 11 11  
Pracownicy administracji 86 84,5  
Pracownicy gospodarki i obsługi 125 125  
RAZEM 1210 1178,92 306
Print Friendly, PDF & Email