Szpital w liczbach

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie:

  • spełnia zadania szpitala wielospecjalistycznego
  • obejmujący swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców
  • rocznie przyjmuje blisko 110 tysięcy osób:

– hospitalizacja – ok. 40 tysięcy osób

– zabiegi operacyjne – ok. 10 tysięcy osób

– poradnie specjalistyczne – ok. 60 tysięcy osób

 

Łącznie oddziałów: 24 +   Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Łącznie łóżek: 811

 

Pracownicy:

Wyszczególnienie grup zawodowych Liczba pracowników
/w osobach/
Liczba pracowników
/etaty przeliczeniowe/
Liczba osób
na umowach cywilno-prawnych
Lekarze 52 35,15 316
Farmaceuci 6 6 0
Pozostały wyższy personel medyczny 85 80,76 6
Średni personel medyczny w tym: 878 863,66 96
Pielęgniarki 523 510,75 68
Położne 72 72  
Technicy 54 53,5 20
Ratownicy medyczni 59 58,5 8
Niższy personel działalności  podst. 11 11  
Pracownicy administracji 87 86  
Pracownicy gospodarki i obsługi 125 125  
RAZEM 1244 1207,57 418
Print Friendly, PDF & Email