Szpital w liczbach

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie:

  • spełnia zadania szpitala wielospecjalistycznego
  • obejmujący swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców
  • rocznie przyjmuje blisko 110 tysięcy osób:

– hospitalizacja – ok. 40 tysięcy osób

– zabiegi operacyjne – ok. 10 tysięcy osób

– poradnie specjalistyczne – ok. 60 tysięcy osób

 

Łącznie oddziałów: 24 +   Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Łącznie łóżek: 811

 

Pracownicy:

Wyszczególnienie grup zawodowych Liczba pracowników
/w osobach/
Liczba pracowników
/etaty przeliczeniowe/
Liczba osób
na umowach cywilno-prawnych
Lekarze 49 33,1 212
Farmaceuci 6 6 0
Pozostały wyższy personel medyczny 91 86,25 2
Średni personel medyczny w tym: 911 894,16 79
Pielęgniarki 548 534,25 54
Położne 78 77  
Technicy 54 54 20
Ratownicy medyczni 55 55 8
Niższy personel działalności  podst. 11 11 0
Pracownicy administracji 89 87,5 0
Pracownicy gospodarki i obsługi 123 123 0
RAZEM 1280 1241,01 293
Print Friendly, PDF & Email