Szpital w liczbach

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie:

  • spełnia zadania szpitala wielospecjalistycznego
  • obejmujący swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców
  • rocznie przyjmuje blisko 110 tysięcy osób:

– hospitalizacja – ok. 40 tysięcy osób

– zabiegi operacyjne – ok. 10 tysięcy osób

– poradnie specjalistyczne – ok. 60 tysięcy osób

 

Łącznie oddziałów: 24 +   Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Łącznie łóżek: 811

 

Pracownicy:

Wyszczególnienie grup zawodowych Liczba pracowników
/w osobach/
Liczba pracowników
/etaty przeliczeniowe/
Liczba osób
na umowach cywilno-prawnych
Lekarze 50 34,26 197
Farmaceuci 6 6 0
Pozostały wyższy personel medyczny 84 79,88 1
Średni personel medyczny w tym: 865 852,9 92
Pielęgniarki 522 512 66
Położne 75 75  
Technicy 55 55 17
Ratownicy medyczni 54 54 9
Niższy personel działalności  podst. 11 11  
Pracownicy administracji 86 85,25  
Pracownicy gospodarki i obsługi 122 122  
RAZEM 1224 1191,29 290
Print Friendly, PDF & Email