Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Godziny odwiedzin Pn-Pt od 10:00 do 12:00

Sobota, Niedziela i Święta od 14:00 do 16:00

W zależności od sytuacji, godziny odwiedzin za zgodą Dyrektora mogą uleć zmianie.

Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych Lekarz – 9.00-12.00 /poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek/

Kierownik – 9.00-14.00 codziennie

Rodzaje leczonych schorzeń Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 

Świadczenia gwarantowane są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną skalą Barthel, otrzymał 40 punktów lub mniej.

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skali Barthel otrzymał 40  punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

Procedura przyjęcia na oddział Pacjenci przyjmowani  w trybie planowym zgodnie z ustalonym terminem przyjęcia od poniedziałku do piątku do godz.12.00

Przyjęcie do ZPO odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z załącznikami oraz  aktualnym dokumentem stwierdzającym wysokość dochodu pacjenta.

Zgodę na przyjęcie pacjenta do ZPO wyraża pacjent . W przypadku gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZPO, nie pozwala na świadome wyrażenie zgody, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego, na umieszczenie pacjenta w ZPO.

 

Co zabrać ze sobą  Bieliznę osobistą na zmianę (pidżama, koszula nocna), ręczniki, kosmetyki i przybory do codziennego osobistego użytku. Osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych oraz rehabilitacji winni posiadać dres, obuwie oraz odzież codziennego użytku.

Pacjenci insulinozależni osobisty PEN- do podawania insuliny.

Najważniejsza osiągnięcia oddziału Pozyskanie w 2016r od Fundacji WOŚP sprzętu;

30 łóżek sterowanych elektrycznie za pomocą  pilota wraz z materacami  przeciwodleżynowymi

30 szafek  przyłóżkowych

Waga krzesełkowa

Fotel kąpielowy

2 materace specjalistyczne przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe

 

Uwagi/dodatkowe istotne informacje, które powinny się znaleźć na stronie internetowej Pobyt w zakładzie jest  zawsze na czas  określony- uzależniony od stanu pacjenta wg skali Bartel dokonywanej przez lekarza i pielęgniarkę na koniec każdego miesiąca.

Jeśli punktacja jest wyższa niż 40 punktów pacjent zostaje wypisany do domu.

 

Odpłatność za pobyt w zakładzie ustalona zostaje przy przyjęciu i każdorazowej zmianie dochodu pacjenta, w wysokości 250% najniższej  emerytury, jednakże nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu.

Kierownik: mgr Krystyna Zasada

Do pobrania

Wniosek o wydanie skierowania do ZPO – POBIERZ

Wywiad pielęgniarski/zaświadczenie lekarskie – POBIERZ

Skierwoanie do ZPO – POBIERZ

Karta oceny świadczeniobiorcy – POBIERZ

Leczenie schorzeń przewlekłych – POBIERZ

Oświadczenie o odbiorze pacjenta – POBIERZ

Oświadczenie – POBIERZ

Zgoda na potrącenie opłat przez ZUS/KRUS – POBIERZ

Oświadczenie do zarządzenia nr 53 Dyrektora WSZ w Koninie – POBIERZ

Skala Glasgow – POBIERZ

Kontakt

Telefon: 63 240 4372

Gdzie jesteśmy

Print Friendly, PDF & Email