Zamówienia publiczne do 130 000 PLN

WSZ-EP-11/ZO/2022

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-11/ZO/2022 na “Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień wraz z Pododdziałem Terapii Uzależnień od substancji Psychoaktywnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-10/ZO/2022

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-10/ZO/2022 na dostawę sterylnego jednorazowego systemu do leczenia nietrzymania moczu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-9/ZO/2022

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-9/ZO/2022 na dostawę podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej. Ogłoszenie 22.06.2022 POBIERZ PLIK Załącznik nr 1 22.06.2022 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-8/ZO/2022

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-8/ZO/2022 na dostawę leku Ipilimumabum - koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji ( jałowy koncentrat) 5mg/ml ( ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-7/ZO/2022

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-7/ZO/2022 na usługę konserwacji i napraw urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ogłoszenie 25.04.2022 r. POBIERZ PLIK ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-1/ZO/2022

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-1/ZO/2022 na dostawę gazów medycznych i technicznych, dzierżawę butli, transport i napełnianie butli zamawiającego dla potrzeb Wojewódzkiego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-6/ZO/2022

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-6/ZO/2022 na dostawę leku BCG - proszek + rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-5/ZO/2022

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-5/ZO/2022 na usługę bieżącej konserwacji dźwigów znajdujących się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-2/ZO/2022

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-2/ZO/2022 na naprawę i dostosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego BOSCH funkcjonującego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-4/ZO/2022

Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-4/ZO/2022 na świadczenie usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, ochrony przed atakami DDoS oraz łącza ...
Czytaj Dalej
Print Friendly, PDF & Email