Zamówienia publiczne między 30 000 € a 214 000 €

WSZ-EP-26/2021 (ID 511245 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: Dostawa systemu pobierania krwi oraz sprzętu ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-32/2021 (ID 504882 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: Dostawa testów i akcesoriów do badań ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-29/2021 (ID 504882 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa zbiornika ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-27/2021 (ID 504368 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa narzędzi endoskopowych” https://platformazakupowa.pl/transakcja/504368 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-21/2021 (ID 504085) NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji na dostawę sprzętu i akcesoriów do leczenia spastyczności z zastosowaniem pompy baclofenowej https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/504085 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-24/2021 (ID 502842 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji na zakup paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie   ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-31/2021 (ID 498838 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-22/2021 (ID 495723 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji  na dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/495723 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-19/2021 (ID 493153 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań: ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-16/2021 (ID 489799 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji  na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych https://platformazakupowa.pl/transakcja/489799 ...
Czytaj Dalej
Print Friendly, PDF & Email