Zamówienia publiczne między 30 000 € a 214 000 €

WSZ-EP-53/2022 (ID 665476 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-48/2022 (ID 663845 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień – dostawa łóżek szpitalnych ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-52/2022 (ID 663238 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-44/2022 (ID 662722 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-30/2022 (ID 654630 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa implantów neurochirurgicznych”, https://platformazakupowa.pl/transakcja/654630 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-42/2022 (ID 646150 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu pacjentów ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-26/2022 (ID 645565 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego świeżego, drobiowego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-39/2022 (ID 642240 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: Remont dachów budynków Szpitala przy ul ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-28/2022 (ID 639662 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: Dostawa staplerów dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-37/2022 (ID 640484 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pod nazwą: Nadzór inwestorski dla zadania: ”Budowa instalacji fotowoltaicznej w ...
Czytaj Dalej
Print Friendly, PDF & Email