Zamówienia publiczne powyżej 214 000 €

WSZ-EP-13/2021 (ID 467090) – NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych rękawic medycznych (jałowych – chirurgicznych i niejałowych – diagnostycznych) https://platformazakupowa.pl/transakcja/467090 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-7/2021 (ID 452933) – nr postępowania na stronie www.platformazakupowa.pl

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do zaopatrzenia złamań i urazów narządu ruchu oraz cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-3/2021 (ID 448932) – NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL

Przetarg nieograniczony na dostawę leków na potrzeby programów lekowych https://platformazakupowa.pl/transakcja/448932 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-62/2020

PN powyżej 214 000 euro na dostawę leków,  wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych   i szwów chirurgicznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-61/2020

PN powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów zużywalnych do zabiegów ablacji wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-58/2020

PN powyżej 214 000 euro na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-55/2020

PN powyżej 214 000 euro na dostawę immunoglobulin dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na rok ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-54/2020

PN powyżej 214 000 euro na dostawę dializatorów, wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-45/2020

PN powyżej 214 000 euro  na dostawę odczynników, dzierżawę analizatora oraz serwisowanie sprzętu  dla Pracowni Serologii Tranfuzjologicznej (394783- nr ID ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-48/2020

PN powyżej 214 000 euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz oddziałów szpitalnych ...
Czytaj Dalej