Zamówienia publiczne powyżej 214 000 €

WSZ-EP-46/2021 (ID 558822 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ LEKÓW https://platformazakupowa.pl/transakcja/558822 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-48/2021 (ID 558752 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: Dostawa preparatów do żywienia para i enteralnego wraz z ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-47/2021 (ID 558326 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa płynów infuzyjnych” https://platformazakupowa.pl/transakcja/558326 ...
Czytaj Dalej

Zakup i dostawę leków zawierających substancję czynną Bortezomibum

Ogłoszenie oraz SWZ wraz załącznikami są dostępne na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  pod  linkiem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/48937/details ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-37/2021 (ID 556950 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Okulistycznego wraz z dzierżawą głowic do fakoemulsyfikatora http://platformazakupowa.pl/transakcja/556950 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-39/2021 (ID 554021 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-36/2021 (ID 550704 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi pralnicze dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie http://platformazakupowa.pl/transakcja/550704 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-33/2021 (ID 550638 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na dostawę dializatorów i wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ http://platformazakupowa.pl/transakcja/550638 ...
Czytaj Dalej

Zakup i dostawę leków zawierających substancję czynną Bevacizumabum

Ogłoszenie oraz SWZ wraz załącznikami są dostępne na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  pod  linkiem: http://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/43617/details ...
Czytaj Dalej

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną Rytuksymabum

Ogłoszenie oraz SWZ wraz załącznikami są dostępne na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  pod  linkiem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/43627/details ...
Czytaj Dalej
Print Friendly, PDF & Email