Zamówienia publiczne powyżej 214 000 €

WSZ-EP-30/2021 (ID 505562 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa materiałów opatrunkowych” https://platformazakupowa.pl/transakcja/505562 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-25/2021 (ID 499407 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa leków biorących udział w programach lekowych na 2021 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-20/2021 (ID 492884) – NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL

Przetarg nieograniczony: dostawa sprzętu i aparatury medycznej, modernizacja systemu neuronawigacji https://platformazakupowa.pl/transakcja/492884 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-15/2021 (ID 491793) – NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych ADO i CADO https://platformazakupowa.pl/transakcja/491793 ...
Czytaj Dalej

Przetarg nieograniczony pn.: „Kompleksowe Ubezpieczenie Grupy Zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.”

Ogłoszenie oraz SWZ wraz załącznikami są dostępne na stronie  www.eib.com.pl  w zakładce przetargi ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-18/2021 (ID 486375) – NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL

Przetarg nieograniczony na dostawę leków https://platformazakupowa.pl/transakcja/486375 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-13/2021 (ID 467090) – NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych rękawic medycznych (jałowych – chirurgicznych i niejałowych – diagnostycznych) https://platformazakupowa.pl/transakcja/467090 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-7/2021 (ID 452933) – nr postępowania na stronie www.platformazakupowa.pl

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do zaopatrzenia złamań i urazów narządu ruchu oraz cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-3/2021 (ID 448932) – NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL

Przetarg nieograniczony na dostawę leków na potrzeby programów lekowych https://platformazakupowa.pl/transakcja/448932 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-62/2020

PN powyżej 214 000 euro na dostawę leków,  wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych   i szwów chirurgicznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala ...
Czytaj Dalej
Print Friendly, PDF & Email