Zamówienia publiczne powyżej 214 000 €

WSZ-EP-46/2022 (ID 664321 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemiczno-immunochemicznych ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-49/2022 (ID 663094 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: Dostawa niezbędnej infrastruktury sprzętowej i programowej w ramach realizacji ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-43/2022 (ID 657167 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa leków stosowanych w ramach programów lekowych, chemioterapii, świadczeniach ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-35/2022 (ID 657117 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu i urządzeń informatycznych w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz rozbudowa ZSI ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-38/2022 (ID 646035 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony , o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa aparatury, urządzeń i innych wyrobów medycznych” https://platformazakupowa.pl/transakcja/646035 ...
Czytaj Dalej

Zakup substancji czynnej azacitidinum stosowanej w chemioterapii – numer postępowania: ZZP.ZP.411.101.2022

 Zakup substancji czynnej azacitidinum stosowanej w chemioterapii - numer postępowania: ZZP.ZP.411.101.2022 Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym jest  dostępne na stronie Zakładu ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-32/2022 (ID 639270 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa urządzeń wszczepialnych dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego”   https://platformazakupowa.pl/transakcja/639270 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-24/2022 (ID 626986 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych” https://platformazakupowa.pl/transakcja/626986 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-21/2022 (ID 623639 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dostawa jednorazowych rękawic medycznych (chirurgicznych – jałowych i diagnostycznych – niejałowych, https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/623639 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-19/2022 (ID 619119 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Dostawa endoprotez stawu kolanowego i biodrowego” https://platformazakupowa.pl/transakcja/619119 ...
Czytaj Dalej
Print Friendly, PDF & Email