Zamówienia publiczne powyżej 214 000 €

WSZ-EP-63/2022 (ID 710905 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób dializowanych” https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/710905 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-68/2022 (ID 710241 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” https://platformazakupowa.pl/transakcja/710241 ...
Czytaj Dalej

Zakup substancji czynnej bevacizumabum – numer postępowania: ZZP.ZP.411.25.2023

Zakup substancji czynnej bevacizumabum - numer postępowania: ZZP.ZP.411.25.2023 Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym jest dostępne na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-69/2022 (ID 709799 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: Dostawa materiałów zużywalnych do zabiegów ablacji wraz z dzierżawą ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-61/2022 (ID 708026 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: Dostawa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-59/2022 (ID 703786 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-54/2022 (ID 683234 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa leków biorących udział w ramach programów lekowych i ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-47/2022 (ID 678880 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia obiektów Wojewódzkiego Szpitala ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-46/2022 (ID 664321 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemiczno-immunochemicznych ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-49/2022 (ID 663094 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: Dostawa niezbędnej infrastruktury sprzętowej i programowej w ramach realizacji ...
Czytaj Dalej
Print Friendly, PDF & Email