Zamówienia publiczne powyżej 214 000 €

WSZ-EP-24/2022 (ID 626986 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych” https://platformazakupowa.pl/transakcja/626986 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-21/2022 (ID 623639 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dostawa jednorazowych rękawic medycznych (chirurgicznych – jałowych i diagnostycznych – niejałowych, https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/623639 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-19/2022 (ID 619119 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Dostawa endoprotez stawu kolanowego i biodrowego” https://platformazakupowa.pl/transakcja/619119 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-15/2022 (ID 617827 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla Pracowni Leku Cytostatycznego http://www.platformazakupowa.pl/transakcja/617827 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-12/2022 (ID 617220 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi w zakresie sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-3/2022 (ID608084 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Świadczenie usług opieki serwisowej oraz dostępu do nowych wersji programów komputerowych umożliwiających bieżącą eksploatację szpitalnych systemów informatycznych na potrzeby Wojewódzkiego ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-13/2022 (ID 600617 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DRUKAREK LASEROWYCH DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH I SZKIEŁEK LABORATORYJNYCH ORAZ WIRÓWKI CYTOLOGICZNEJ NA POTRZEBY ZAKŁADU PATOMORFOLOGII https://platformazakupowa.pl/transakcja/600617 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-8/2022 (ID 594548 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

Dostawa narzędzi laparoskopowych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz akcesoriów do diatermii chirurgicznych http://www.platformazakupowa.pl/transakcja/594548 ...
Czytaj Dalej

WSZ-EP-7/2022 (ID 589438 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ LEKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMACH LEKOWYCH DLA POTRZEB WSZ W KONINIE http://platformazakupowa.pl/transakcja/589438 ...
Czytaj Dalej

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną pegfilgrastimum – nr sprawy ZZP.ZP.411.09.2022

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną pegfilgrastimum - nr sprawy ZZP.ZP.411.09.2022 Ogłoszenie oraz SWZ wraz załącznikami są dostępne na ...
Czytaj Dalej
Print Friendly, PDF & Email