Pracownie


Serologii Transfuzjologicznej


Endoskopii w Oddziale Chorób Płuc


Endoskopii Gastroenterologicznej


Echokardiografii


Hemodynamiki


Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów Stymulatorów Serca


Elektrofizjologii


Testów Wysiłkowych


Audiometryczna


Endoskopii w Oddziale Laryngologicznym


Dopasowania Implantów Słuchowych


Histopatologiczna


Cytologiczna i Immunohistochemiczna


Diagnostyki Sekcyjnej


Cytodiagnostyki Ginekologicznej


Leków Cytostatycznych


Żywieniowa


Radiodiagnostyki


Mammografii


Tomografii Komputerowej


Pracownia Ultrasonografii


Rentgenodiagnostyki Ogólnej


Ultrasonografii