Historia

POCZĄTEK

Historia Szpitala w Koninie sięga średniowiecza. W 1422 r. podczaszy dobrzyński Berwold z Liśca ufundował kościół szpitalny pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Katarzyny. Prowadzenie Szpitala powierzono zakonowi Świętego Ducha, tzw. duchakom. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie jest kontynuacją powstałego w latach 1825-1827 Szpitala pod wezwaniem Św. Ducha w Koninie przy ul. Kolskiej oraz Szpitala przy ul. Szpitalnej 43.

CHARAKTERYSTYKA

Obecnie koniński Szpital to nowoczesna, wysokospecjalistyczna placówka świadcząca usługi dla mieszkańców miasta i regionu. Składa się z dwóch kompleksów budynków położonych po obu stronach Warty: istniejącego od 1975 r. budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 oraz budynków przy ul. Szpitalnej 45, włączonych w grudniu 1998 r. do zakresu działania placówki. Zlokalizowany jest w obrębie krzyżujących się szlaków komunikacyjnych: autostrady A2, drogi krajowej nr 25 i linii kolejowej Berlin – Moskwa. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 jest jednym z największych szpitali w województwie wielkopolskim, spełniającym zadania szpitala wielospecjalistycznego, obejmującym swoją opieką region koniński liczący ponad pół miliona mieszkańców. Zabezpiecza również zdrowie ponad dwóch milionów pielgrzymów odwiedzających każdego roku sanktuarium w Licheniu oraz czuwa nad bezpieczeństwem osób podróżujących na trasach międzynarodowych wschód-zachód i północ-południe.

DYNAMIKA PRACY

Szpital posiada 915 łóżek. Rocznie przyjmuje blisko 110 tys. osób. Hospitalizuje około 40 tys. pacjentów, wykonuje około 10 tys. zabiegów operacyjnych, z porad w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych korzysta około 60 tys. chorych.

Działalność lecznicza skupiona jest w 24 oddziałach, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, 20 poradniach specjalistycznych, Zakładzie Fizjoterapii i zakładach diagnostycznych, których wizytówką jest wykwalifikowana kadra dysponująca nowoczesną aparaturą medyczną. Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, dotacji oraz środków własnych Szpital podlega systematycznie modernizacji i rozszerza działalność leczniczą m.in. w zakresie neurochirurgii (2006 r.), leczenia udarów (2008 r.), kardiologii inwazyjnej (2009 r.).

Obsługa Szpitala pozwala na kompleksowe zabezpieczenie każdego chorego w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, bez względu na przyczynę. Koniński Szpital leczy pacjentów z wszelkimi obrażeniami (również wielonarządowymi i oparzeniami), z zachorowaniami internistyczno-kardiologicznymi, neurologicznymi i toksykologicznymi. Specjalistyczną opieką objęci są: dorośli, dzieci i kobiety ciężarne. Na takie kompleksowe leczenie pozwala wyspecjalizowany personel medyczny oraz baza lokalowa wyposażona w wysokospecjalistyczny sprzęt pozyskany w dużej części dzięki dotacjom i środkom unijnym.