Szpital w liczbach

Wyszczególnienie grup zawodowych     Liczba pracowników (osoby)    Liczba pracowników (etaty przeliczeniowe)    Liczba osób na umowach cyw-prawnych
Lekarze   53   37,1   218
Farmaceuci   8   8   0
Pozostały wyższy per. med.   91   88,51   5
Średni personel medyczny w tym:
*pielęgniarki   526   514,75   61
*położne   76   77   1
*technicy   55   54   18
ratownik medyczny   46   46   12
Niższy personel dział.podst.   11   11   0
Pracownicy administracji   88   87   0
Pracownicy gosp. i obsługi   123   123   0
RAZEM   1239   1205,27   315
Pliki do pobrania