Prawa pacjenta

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych -> KLIKNIJ TU

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
 2. wyjaśnianie lub pomaganie w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób;
 3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym tych osób;
 4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Od 25 października 2022 r. funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pełni Pani Dominika Opała.
Podstawową formą kontaktu z rzecznikiem jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
Kontakt bezpośrednio do RzPSzP: tel.: 660 509 982, mail: d.opala [at] rpp.gov.pldata-raofz="15" rel="noreferrer" role="link"

Pacjenci mogą korzystać z bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta dostępnej pod numerem 800 190 590, działa całodobowo 7dni w tygodniu przez 24 godziny.

Adres do korespondencji:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Departament ds. Zdrowia Psychicznego
kancelaria [at] rpp.gov.pl
tel.: (22) 532 82 50

PACJENT MA PRAWO DO

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 2. informacji o swoim stanie zdrowia;
 3. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
 4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 10. opieki duszpasterskiej;
 11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala/ Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Pani Elżbieta Rakowicz
ul. Szpitalna 45
62-504 Konin
Kontakt telefoniczny:
Wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 12:00
tel. kom. 451 056 175

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Kontakt:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

800-190-590 (z tel. stacjonarnych oraz komórkowych)
działa całodobowo 7dni w tygodniu przez 24 godziny.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:

tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria [at] rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Strona Rzecznika Praw Pacjenta

Od 1 marca 2024 r. Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta działa całodobowo. Jest dostępna dla wszystkich Pacjentów pod bezpłatnym, niezmienionym numerem telefonu 800 190 590. Eksperci Rzecznika Praw Pacjenta są do dyspozycji Pacjenta 7 dni w tygodniu przez 24 godziny aby jeszcze skuteczniej wspierać Pacjentów w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.