Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Drogi Pacjencie.

 

Z dniem 6 września 2023 roku weszły w życie przepisy nowelizujące Ustawę o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Najważniejszą zmianą jest utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Ze środków tego Funduszu, którego dysponentem jest Rzecznik Praw Pacjenta, przyznawane będą świadczenia kompensacyjne. Świadczenie kompensacyjne obejmuje zdarzenia medyczne zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego należy złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta.  Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są pacjent, a w przypadku śmierci pacjenta – krewny pierwszego stopnia, małżonek, który nie pozostaje  w separacji i osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz osoba pozostająca z pacjentem we wspólnym pożyciu.

Szybka i łatwa ścieżka uzyskania odszkodowania przedstawiona została na załączonym plakacie.