Dofinansowanie z budżetu państwa | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Dofinansowanie z budżetu państwa

2021

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

jako Realizator projektu

DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU
SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017-2021

zadanie pn.: „Doposażenie w urządzenia rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej* z elektromiografią”

dokonał zakupu urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych biofeedback. Urządzenie to umożliwia wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych oraz siłowych ćwiczeń z oporem dynamicznym.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 137 858,00 ZŁ
KWOTA DOFINANSOWANIA: 135 385,42 zł

2022