Polityka jakości | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Polityka jakości

Dążenie do spełniania wymagań oczekiwanych przez współczesnego pacjenta, zgodnie z obowiązującymi aktami prawa i przepisami wewnętrznymi nie ograniczają się tylko do wprowadzania procedur i instrukcji, ale kładą również nacisk na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dbałość o dobro pacjenta jest naszym celem. Wymaga to od nas ciągłego wdrażania skutecznych mechanizmów podnoszących jakość udzielanych świadczeń i dbałość zarówno o bezpieczeństwo pacjenta, jak i o bezpieczeństwo informacji, aby nasze działania były skuteczne i zmierzały we właściwym kierunku.

Sukcesywnie wdrażamy procedury i instrukcje mające na celu doskonalenie systemu zarządzania jakością, a w szczególności spełnienie wymagań określonych w standardach akredytacyjnych Ministra Zdrowia.

Od wielu lat w trosce o pacjenta i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych WSZ w Koninie prowadzi analizę satysfakcji pacjenta, będącą istotnym elementem oceny jakości świadczonej opieki zdrowotnej.

Przedmiotem naszych badań jest również personel WSZ w Koninie, z którym wspólnie pracujemy na sukces naszej placówki, jego efektywność jest ważnym elementem na drodze
do realizacji naszych celów. Pozytywny stosunek personelu do powierzonych im obowiązków, a także do otoczenia i współpracowników wpływa na wzrost efektywności pracy.

NASZE CELE STRATEGICZNE

Cele strategiczne dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego  w Koninie:

 1. Zapewnienie satysfakcji pacjenta.
 2. Zwiększanie oferty świadczeń oraz źródeł finansowania.
 3. Zapewnienie równowagi finansowej Szpitala.
 4. Optymalizacja kosztów leczenia pacjenta.
 5. Optymalizacja kosztów działalności pomocniczej.
 6. Wdrożenie procesu marketingu i komunikacji z otoczeniem.
 7. Doskonalenie procesu profilaktyki i edukacji pacjenta.
 8. Podnoszenie efektywności procesu leczenia pacjenta.
 9. Podnoszenie efektywności procesów pomocniczych.
 10. Podnoszenie efektywności procesu zarządzania Szpitalem.
 11. Rozwijanie kompetencji w powiązaniu z podnoszeniem kwalifikacji pracowników.
 12. Rozwój systemu informacyjnego i komunikacji wewnętrznej.
 13. Rozwijanie potencjału materialnego i usługowego.
 14. Rozwój kultury organizacyjnej i systemu motywacyjnego.