Oddział Chirurgiczny Ogólny w tym Chirurgia Onkologiczna | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Oddział Chirurgiczny Ogólny w tym Chirurgia Onkologiczna

  Godziny odwiedzin:

  15.00 – 17.00

  Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych:

  W godzinach pracy informacji udziela w miarę dostępności kierownik oddziału, zastępca kierownika lub lekarz prowadzący.
  W godzinach dyżuru odpowiednio lekarz dyżurny odcinka A lub odcinka B

  Rodzaje leczonych schorzeń:

  Wykaz jednostek chorobowych leczonych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym – klasyfikacja wg ICD-10

  Nr procedury Nazwa procedury
  C16 Nowotwór złośliwy żołądka
  C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
  C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego
  C19 Nowotwór złośliwy zagięcia esiczo-odbytniczego
  C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy
  C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
  C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
  C25 Nowotwór złośliwy trzustki
  C44 Inne nowotwory złośliwe skóry
  C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
  C50 Nowotwór złośliwy sutka
  C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
  D12

  Nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu

  D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej
  D20 Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich
  D21

  Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

  D22 Znamiona barwnikowe
  D23 Inne niezłośliwe nowotwory skóry
  D24 Nowotwór niezłośliwy sutka
  D34 Niezłośliwy nowotwór tarczycy
  D73 Choroby śledziony
  E04 Wole nietoksyczne
  E05 Nadczynność tarczycy
  E07 Choroby tarczycy, inne
  I70 Miażdżyca
  I73 Inne choroby naczyń obwodowych
  I74 Zator i zakrzep tętniczy
  I80 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
  I83 Żylaki kończyn dolnych
  I84 Żylaki odbytu
  K25 Wrzód żołądka
  K26 Wrzód dwunastnicy
  K29 Zapalenie żołądka i dwunastnicy
  K31 Inne choroby żołądka i dwunastnicy
  K35 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
  K36 Inne zapalenie wyrostka robaczkowego
  K40 Przepuklina pachwinowa
  K41 Przepuklina udowa
  K42 Przepuklina pępkowa
  K43 Przepuklina brzuszna
  K44 Przepuklina przeponowa
  K45 Inne przepukliny brzuszne
  K51 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  K52

  Inne, niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego

  K56 Niedrożność porażenna jelit
  K57 Choroba uchyłkowa jelit
  K58 Zespół drażliwego jelita
  K59 Inne czynnościowe zaburzenia jelit
  K60 Szczelina i przetoka okolicy odbytu
  K61 Ropień okolicy odbytu
  K62 Inne choroby odbytu i odbytnicy
  K63 Inne choroby jelit
  K65 Zapalenie otrzewnej
  K66 Inne zaburzenia otrzewnej
  K80 Kamica żółciowa
  K81 Zapalenie pęcherzyka żółciowego
  K82 Inne choroby pęcherzyka żółciowego
  K83 Inne choroby przewodów żółciowych
  K85 Ostre zapalenie trzustki
  K86 Inne choroby trzustki
  K92 Inne choroby układu pokarmowego
  L02 Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny
  L04 Ostre zapalenie węzłów chłonnych
  L05 Torbiel pilonidalna
  L08 Inne miejscowe zakażenie skóry i tkanki podskórnej
  L72 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej
  L74 Choroby gruczołów potowych
  L 75 Choroby gruczołów apokrynowych
  L89 Owrzodzenie odleżynowe
  L97 Owrzodzenie kończyny dolnej
  N60 Łagodna dysplazja sutka
  N61 Stany zapalne sutka
  N62 Przerost sutka
  N80 Endometrioza
  O91 Zakażenia gruczołu sutkowego związane z porodem
  R18 Wodobrzusze
  S00 Powierzchowny uraz głowy
  S01 Otwarta rana głowy
  S09 Inne i nieokreślone urazy głowy
  S11 Otwarta rana szyi
  S20 Powierzchowny uraz klatki piersiowej
  S21 Rana otwarta klatki piersiowej
  S22 Złamanie żeber, mostka
  S31 Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
  S36 Uraz narządów jamy brzusznej
  S37 Uraz narządów miednicy
  T00 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała
  T18 Ciało obce przewodu pokarmowego
  T20 Oparzenie termiczne i chemiczne głowy i szyi
  T21 Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia
  T22 Oparzenie termiczne i chemiczne barku
  T23 Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki
  T24

  Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i k. dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy

  T25 Oparzenie termiczne i chemiczne stawu skokowego i stopy
  T28 Oparzenie termiczne i chemiczne narządów wewnętrznych
  T29 Oparzenie termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała
  T34 Odmrożenie z martwicą
  T79 Określone, wczesne powikłania pourazowe

   

  Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów:

  Wykaz świadczeń – stosowanych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym procedur terapeutycznych ICD-9

   

  Nr procedury Nazwa procedury
  06.39 Częściowa resekcja tarczycy – inne
  06.4 Całkowita resekcja tarczycy
  06.2 Całkowite wycięcie płata tarczycy
  06.31 Wycięcie zmiany tarczycy
  06.02 Pooperacyjny drenaż loży po usunięciu tarczycy
  06.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej
  06.9 Inne zabiegi w okolicy tarczycy
  34.04 Nakłucie i drenaż jamy opłucnowej
  34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej
  34.82 Szycie rany przepony
  38.0 Usuniecie zatoru
  38.51 Usunięcie żyły odpiszczelowej
  38.53 Usunięcie żylaków operacyjne (k. dolnych)
  38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków i żył – innych
  41.5 Wycięcie śledziony
  43.6 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
  43.7 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
  43.5 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
  43.99 Całkowite wycięcie żołądka
  44.41 Zszycie przedziurawionego wrzodu żołądka
  44.42 Zszycie przedziurawionego wrzodu dwunastnicy
  44.21 Pyloroplastyka
  44.49 Opanowanie krwotoku żołądek/dwunastnica – inne
  44.59 Rewizja zespolenia żołądkowego
  44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka
  45.73 Wycięcie prawej połowy jelita grubego
  45.75 Wycięcie lewej połowy jelita grubego
  48.62 Resekcja przednia odbytnicy
  45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
  45.72 Wycięcie kątnicy
  45.79 Częściowe wycięcie jelita grubego – inne
  45.76 Częściowe wycięcie esicy
  45.62 Częściowa resekcja jelita cienkiego
  46.1 Kolostomia
  47.0 Wyłonienie jelita
  48.52 Resekcja odbytnicy brzuszno-kroczowa
  48.66 Resekcja odbytnicy metodą Hartmanna
  48.93 Operacja przetoki okołoodbytniczej
  48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytu
  49.1 Nacięcie przetoki odbytu
  49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów
  49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytniczego
  45.9 Zespolenie jelitowe
  47.09 Wycięcie wyrostka robaczkowego
  47.2 drenaż ropnia okołowyrostkowego
  50.01 Nacięcie ropnia wątroby
  50.61 Zamkniecie rany wątroby
  51.22 Wycięcie pęcherzyka żółciowego tradycyjne
  51.23 Wycięcie pęcherzyka żółciowego laparoskopowe
  51.34 Zespolenie pęcherzyka żółciowego z żołądkiem
  51.35 Zespolenie pęcherzyka żółciowego z dwunastnicą
  51.39 Zespolenie dróg żółciowych – inne
  51.49 Nacięcie przewodu żółciowego z drenażem sposobem Kehra
  52.4 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki
  53.01 Operacja prostej przepukliny pachwinowej
  53.02 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
  53.05 Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) inne
  53.29 Jednostronna operacja przepukliny udowej
  53.49 Operacja przepukliny pępkowej
  53.51 Operacja przepukliny z otwarciem worka
  53.69

  Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej – wszczep

  84.10 Amputacja kończyny dolnej
  84.11 Amputacja palucha
  84.12 Amputacja w zakresie stopy
  84.15 Amputacja poniżej kolana
  84.17 Amputacja powyżej kolana
  85.41 Jednostronne proste odjęcie sutka
  85.45 Jednostronne radykalne odjęcie sutka
  85.0 Nacięcie sutka
  85.21 Miejscowe wycięcie zmiany sutka
  86.22 Oczyszczenie rany (wycięcie) zakażenia, oparzenia
  86.6 Wolny przeszczep skóry
  86.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry
  86.5 Szycie skóry i tkanki podskórnej

   

  Procedura przyjęcia na oddział:

  Zasady przyjęcia chorego do oddziału i udzielania konsultacji

  1. pacjent do przyjęcia planowego zgłasza się ze skierowaniem do sekretariatu Oddziału, gdzie Kierownik lub Zastępca Kierownika   ustala termin przyjęcia. Przyjęcie w uzgodnionym terminie odbywa się w dni powszednie przez Biuro Przyjęć Planowych a w dni wolne od pracy w SOR
  2. pacjent z nagłym schorzeniem jest przyjęty w oddział po badaniu chirurgicznym i wstępnym zaopatrzeniu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
  3. Kierownik lub jego Zastępca wyznacza lekarza odpowiedzialnego w danym dniu za przyjmowanie pacjentów z nagłymi schorzeniami kierowanymi przez lekarzy SOR lub z poza szpitala
  4. w poniedziałki, środy, piątki i co drugą sobotę miesiąca pacjenci z nagłymi schorzeniami przyjmowani są w Odcinku A
  5. we wtorki, czwartki, niedziele i co drugą sobotę miesiąca pacjenci z nagłymi schorzeniami przyjmowani są w Odcinku B
  6. w przypadku braku miejsc w Odcinku przyjmującym aktualnie chorych, pacjenta przyjmuje drugi Odcinek
  7. po zakończonym dyżurze lekarze sporządzają raport w Księgach Raportów Lekarskich na poszczególnych Odcinkach
  8. konsultacji chirurgicznych dla pacjentów innych oddziałów w godzinach normalnej ordynacji udziela Kierownik i Zastępca Kierownika lub wyznaczony przez nich Starszy asystent,
  9. konsultacji chirurgicznych dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych w czasie dyżuru udziela lekarz tego Odcinka, który w danym dniu nie przyjmuje pacjentów z nagłymi schorzeniami poprzez SOR

  Co zabrać ze sobą:

  Informacja dla pacjenta.
  Na tydzień przed planowanym zabiegiem operacyjnym proszę zgłosić się w godz.11.00 – 13.30 do Poradni Anestezjologicznej celem konsultacji. Poradnia mieści się w budynku Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 na I piętrze obok OIOM.

  W wyznaczonym terminie przyjęcia chory zgłasza się o godz.07.00 do punktu przyjęć planowych (parter) na ul. Szpitalnej 45. Proszę być na czczo od 7-8 godzin.

  W dni wolne od pracy przyjęcia planowe wykonywane są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).

  Proszę zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty
  • legitymację ubezpieczeniową
  • skierowanie do szpitala
  • dotychczasowe dokumenty leczenia szpitalnego, grupę krwi
  • stosowane leki
  • przybory toaletowe, piżamę i szlafrok, pantofle pokojowe.
  • sztućce i kubek

  Najważniejsza osiągnięcia oddziału:

  Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej aktualnie liczy
  13 specjalistów chirurgii ogólnej + 1 szkolący się na etapie
  modułu podstawowego.
  W ostatnim dziesięcioleciu wyszkoliliśmy 5 specjalistów chir. ogólnej,
  1 kolega zrobił dodatkowo specjalizację z chir. onkologicznej,
  2 kolegów uzyskało dodatkowo specjalizację z chir. naczyniowej,
  1 kolega z medycyny estetycznej.
  Jako standard rozwinęliśmy w tym okresie laparoskopowe wycięcie
  pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, a ostatnio wykonaliśmy
  pierwsze laparoskopowe operacje nowotworów jelita grubego.
  W zakresie chirurgii naczyniowej wykonujemy pomostowania udowo-
  podkolanowe w przebiegu miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych.
  W 2005 roku Oddział zorganizował Ogólnopolskie Sympozjum Wideochirurgii w Licheniu z udziałem ponad 550 chirurgów z kraju i zagranicy.
  Aktualnie pracujemy nad dalszym rozwijaniem chirurgii naczyniowej.

  Informacje dodatkowe:

  Proszę nie przynosić na oddział kwiatów ciętych i doniczkowych.
  Jeżeli coś do jedzenia lub picia dla chorego, to tylko po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.
  Okrycia wierzchnie proszę zostawiać w szatni na parterze (bezpłatna).
  W czasie odwiedzin proszę nie siadać na łóżkach chorych.
  Jednoczasowo mogą odwiedzić chorego max. 2 osoby.

  Ordynator
  lek. Sebastian Wojnowski
  Oddziałowa
  mgr Renata Łukawska

  Kontakt:

  Telefon: 63 240 4333
  E-mail: o.chirurgiczny [at] szpital-konin.pl (o[dot]chirurgiczny[at]szpital-konin[dot]pl)

  Pliki do pobrania