Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

  Godziny odwiedzin:

  Całodobowo
  1 osoba przy pacjencie

  Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych:

  Informacji o stanie zdrowia dziecka udzielona są rodzicom,
  opiekunom prawnym i osobom przez nich upoważnionym przez kierującego Oddziałem
  lub upoważnionego przez niego lekarza codziennie w godz. 11.00 – 13.00

  Rodzaje leczonych schorzeń:

  Leczenie chirurgiczne następujących schorzeń

  • W zakresie skóry oraz tkanki podskórnej: opracowanie chirurgiczne ran, leczenie chirurgiczne: zmiany skórne (znamię barwnikowe, brodawka wirusowa, modzel, nagniotek, naczyniak krwionośny, guzek tkanek miękkich);   wrastająca płytka paznokciowa palca, bliznowiec, keloid, leczenie zachowawcze oraz chirurgiczne oparzeń termicznych skóry
  • W zakresie powłok jamy brzusznej oraz pachwiny – przepuklina (pachwinowa, pępkowa, kresy białej, pooperacyjna)
  • W zakresie układu moczowego – wodniak (jądra, powrózka nasiennego), wnętrostwo, niepełne zstąpienie jądra, jądro wędrujące, stulejka, krótkie wędzidełko napletka, żylaki powrózka nasiennego (metodą klasyczną lub laparoskopową), sklejenie warg sromowych, zespół „ostrej moszny” – skręt jądra, skręt przyczepka jądra/najądrza, leczenie zachowawcze zapalenia jądra i/lub najądrza
  • W zakresie chirurgii narządów jamy brzusznej -ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (metodą klasyczną lub laparosko-pową), zapalenie uchyłka Meckla, wgłobienie jelita, niedrożność przewodu pokarmowego, ciała obce przewodu pokarmowego, przerostowe zwężenie odźwiernika, urazy narządów miąższowych, leczenie zachowawcze – choroby zapalne jelit, zapalenie trzustki, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy,
  • W zakresie układu mięśniowo-szkieletowego – leczenie zachowawcze urazów czaszkowo-mózgowych (wstrząśnienie mózgu, stłuczenia głowy), zapalenia stawów biodrowych, leczenie zachowawcze oraz operacyjne złamań oraz zwichnięć, pourazowe uszkodzenie ścięgien mięśniowych,  leczenie chirurgiczne zmian w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego – wyrośl chrzęstno-kostnej, ganglionu, kręczu szyi, polidaktylia, palcozrost, leczenie urazów stawu kolanowego – zachowawcze oraz operacyjne (metodą klasyczną oraz artroskopową)

  Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów:

  Najczęściej wykonywane zabiegi operacyjne

  • Planowe – wycięcie zmian skórnych oraz tkanki podskórnej, operacje plastyczne przepuklin, leczenie chirurgiczne: stulejki, wnętrostwa, jądra wędrującego, niepełnego zstąpienia jądra, wodniaka jądra/powrózka nasiennego, żylaków powrózka nasiennego (metodą klasyczną lub laparoskopową), sklejenia warg sromowych, usunięcie zespolenia po leczeniu operacyjnym złamań, endoskopie przewodu pokarmowego diagnostyczne oraz lecznicze u nastolatków, artroskopie stawu kolanowego diagnostyczne oraz lecznicze
  • Ostre – opracowanie chirurgiczne ran, appendectomia (metodą klasyczną lub laparoskopową), rewizja moszny z powodu zespołu „ostrej moszny” –usunięcie przyczepka jądra/najądrza, odkręcenie skrętu jądra, orchidectomia; leczenie zachowawcze (repozycja zamknięta) lub operacyjne złamań (repozycja otwarta, zespolenie: drutem Kirschnera, elastycznym tytanowym, gwoździem śródszpikowym ryglowanym (ALFN, UTN),  płytą LCP oraz AO, popręgiem Webera), ewakuacja ropnia lub krwiaka

  Procedura przyjęcia na oddział:

  System przyjęcia chorego w Oddział

  1. W sytuacji planowej:
   Pacjent rejestruje się w Izbie Przyjęć planowych na podstawie skierowania z Poradni Specjalistycznej lub od lekarza rodzinnego, po uprzednim ustaleniu w sekretariacie Oddziału terminu planowego przyjęcia. Zasadność skierowania i termin przyjęcia są weryfikowane przez kierownika lub upoważnionego przez niego lekarza. Następnie, w przypadkach zabiegów z planowanym znieczuleniem ogólnym, zgłasza się do Poradni Anestezjologicznej celem zakwalifikowania do znieczulenia. Po założeniu historii choroby zgłasza się z rodzicem (lub opiekunem prawnym) w Oddziale. Pielęgniarka w Oddziale przebiera dziecko w piżamę, waży, mierzy ciepłotę ciała, zakłada dokumentację (wpis do księgi przyjęć, karta gorączkowa, karta zleceń lekarskich, karta epidemiologiczna, karta stanu odżywienia) zakłada opaski identyfikacyjne.

   Lekarz, powiadomiony przez pielęgniarkę o planowym przyjęciu, zbiera wywiad od rodziców, bada dziecko, ustala zakres koniecznych badań dodatkowych i zleceń. Pobiera zgody na planowane leczenie i badania. Pielęgniarka zapoznaje dziecko z topografią Oddziału, wskazuje salę i łóżko, pobiera zlecone przez lekarza badania, wykonuje zlecenia.
    
  2. W sytuacji nagłej:
   Pacjent, po decyzji lekarza dyżurnego oddziału o konieczności hospitalizacji,   rejestrowany jest w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i po założeniu historii choroby przekazywany do Oddziału Chirurgii Dziecięcej w asyście sanitariusza lub pielęgniarki. Dalsza procedura podobna jest do procedury przyjęcia planowego.

  Co zabrać ze sobą:

  • Przybory toaletowe, piżamę, kapcie.
  • Wszelką dokumentację dotyczącą stanu zdrowia dziecka.

  Najważniejsza osiągnięcia oddziału:

  Od roku 2010 funkcjonujemy w budynku nowego szpitala, gdzie dysponujemy 30 łóżkami, na całkowicie w nowe sprzęty wyposażonych salach.
  Od roku 2012 wprowadziliśmy do leczenia operacyjnego złamań zespolenia śródszpikowe ryglowane.

  Od roku 2015 wprowadziliśmy do leczenia metody chirurgii małoinwazyjnej – w tym artroskopii ( wykonywana przez lekarza ortopedę) i laparoskopii.

  W roku 2016 dwóch lekarzy ukończyło szkolenie i uzyskało tytuł specjalisty chirurga dziecięcego.

  Informacje dodatkowe:

  Rodzic lub opiekun prawny ( jedna osoba) ma prawo do przebywania z dzieckiem przez całą dobę.
  Dostępny jest hotel dla rodziców/opiekunów położony piętro niżej.

  Kierownik
  lek. Jacek Krucki
  Oddziałowa
  mgr Romana Trzmielewska

  Kontakt:

  Telefon: 63 240 4386
  E-mail: o.chirurgii.dzieciecej [at] szpital-konin.pl (o[dot]chirurgii[dot]dzieciecej[at]szpital-konin[dot]pl)

  Pliki do pobrania