Oddział Chorób Nerek | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Oddział Chorób Nerek

  Godziny odwiedzin:

  Codziennie w godzinach 14.00 – 18.00
  Ilość osób odwiedzających – 1 do jednego chorego.

  Obowiązuje pozostawienie wierzchniej odzieży i bagażu w szatni.

  Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych:

  Poniedziałek o 11.00
  Wtorek – piątek o 13.00
  Pozostałe godziny u lekarzy prowadzących i dyżurnych

  Rodzaje leczonych schorzeń:

  W oddziale wykonujemy:

  1. diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego
  2. terapia chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek
  3. diagnostyka kamicy moczowej
  4. przygotowanie pacjentów do przeszczepu nerki
  5. zakładanie czasowych i tunelizowanych cewników do hemodializ
  6. diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
  7. prowadzenie leczenia immunosupresyjnego w chorobach układowych ( np. toczeń układowy, układowe zapalenia naczyń z zajęciem nerek)
  8. dializoterapia:
  • hemodializy,
  • automatyczna dializa otrzewnowa ADO,
  • ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa CADO, w tym szkolenie chorych w technikach ADO i CADO
  • diagnostyka i leczenie powikłań i chorób współistniejących u pacjentów dializowanych

  Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów:

  Zakres świadczeń obejmuje poniższe zabiegi:

  • dializy pozaustrojowe u chorych z przewlekłą nieodwracalną niewydolnością nerek (również dializy „gościnne”);
  • dializy pozaustrojowe w ostrych niewydolnościach nerek niezależnie od przyczyny (dotyczy pacjentów nefrologicznych, kardiologicznych, urologicznych, chirurgicznych)
  • ambulatoryjna dializa otrzewnowa ciągła (CADO) oraz automatyczna dializa otrzewnowa (ADO)

  Procedura przyjęcia na oddział:

  1. Tryb planowy
   W dniu przyjęcia pacjent zgłasza się rano do Punktu Przyjęć Planowych , tam zostaje założona historia choroby, z którą zgłasza się na oddział.
  2. Tryb ostry
   Przyjęcia ze skierowaniem na oddział oraz pacjenci kierowani przez lekarza SOR.

  Co zabrać ze sobą:

  • skierowanie do oddziału,
  • dowód tożsamości,
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie,
  • wyniki badań, karty informacyjne leczenia szpitalnego, spis przyjmowanych leków

  Rzeczy osobiste niezbędne w szpitalu: piżama, obuwie domowe, ręcznik, przybory toaletowe, okulary ( jeśli konieczne), szlafrok.

  Najważniejsza osiągnięcia oddziału:

  1. wyszkolono 5 lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii w różnych ośrodkach klinicznych – Poznań, Warszawa, Łódź
  2. utrzymujemy stałą i bardzo dobrą współpracę z Kliniką Nefrologii UM w Poznaniu oraz innymi ośrodkami akademickimi
  3. wprowadziliśmy leczenie immunosupresyjne w chorobach układowych z zajęciem nerek
  4. utrzymujemy bardzo dobrą współpracę z ośrodkami transplantacyjnym     w Polsce, co owocuje sukcesami w zakresie przeszczepiania nerek u pacjentów leczonych nerkozastępczo oraz tzw. przeszczepy wyprzedzające u pacjentów przed rozpoczęciem leczenia dializami
   W okresie 2000 -2016 przeszczepiono nerkę u 130 pacjentów hemodializowanych, 41 dializowanych otrzewnowo oraz ok. 10 w okresie przeddializacyjnym
  5. bardzo  rozwinęliśmy umiejętności  leczenia dializą otrzewnową
  6. w naszym ośrodku dializ prowadziliśmy też leczenie kobiet w ciąży – dwie kobiety hemodializowane urodziły zdrowe dzieci, jednak osiągnięciem na skalę światową było leczenie pacjentki, która w trakcie leczenia dializą otrzewnową zaszła w ciążę i do rozwiązania ciąży była nadal tą metodą leczona ( ok. 20 takich przypadków na świecie, w Polsce dotychczas nikt nie opisał podobnego przypadku) – planowana jest publikacja na ten temat.
  7. od kilku lat praca w zespołach egzaminujących na egzaminach specjalizacyjnych w dziedzinie nefrologii  (powołanie konsultanta krajowego i CEM)
  8. posiadamy pełną akredytację z zakresu chorób wewnętrznych, prawo specjalizowania oraz prowadzenia stażów kierunkowych w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii.
  9. publikacje w piśmiennictwie anglojęzycznym i polskim , plakaty na zjazdach krajowych:
  • opis przypadku męsaka Kaposiego u pacjentki leczonej triptolidem w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz dwie prace dotyczące epidemiologii zakażeń HBV u pacjentów   leczonych nerkozastępczo w Wielkopolsce ( współautorstwo)
  • publikacje pielęgniarki mgr Elżbiety Rakowicz w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego i diabetologicznego
  Kierownik
  lek. med. Jacek Jędro
  Oddziałowa
  mgr Halina Pankiewicz

  Kontakt:

  Telefon: 63 240 4613
  E-mail: o.chorob.nerek [at] szpital-konin.pl (o[dot]chorob[dot]nerek[at]szpital-konin[dot]pl)

  Pliki do pobrania