Oddział Chorób Płuc | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Oddział Chorób Płuc

  Godziny odwiedzin|:

  14.00 – 16.00

  Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych:

  Ordynator w dni powszednie w godzinach 12-13
  W przypadku nieobecności Ordynatora Zastępca lub upoważniony lekarz Oddziału w godzinach 12-13 w dni powszednie.
  Lekarz dyżurny udziela informacji na temat pacjentów przyjętych w trakcie swojego dyżuru

  Ordynator w dni powszednie w godzinach 12-13
  W przypadku nieobecności Ordynatora Zastępca lub upoważniony lekarz Oddziału w godzinach 12-13 w dni powszednie

  Lekarz dyżurny udziela informacji na temat pacjentów przyjętych w trakcie swojego dyżuru

  Rodzaje leczonych schorzeń:

  • niewydolność oddechowa w przebiegu pochp, astmy oskrzelowej
  • diagnostyka nowotworów płuc i klatki piersiowej pierwotnych i wtórnych
  • diagnostyka sarkoidozy
  • niewydolność oddechowa wymagająca nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
  • leczenie gruźlicy, zapalenia płuc i opłucnej, ropniaka opłucnej

   

  Rodzaje leczonych schorzeń:

  • Bronchofiberoskopia (tryb planowy stabilny i pilny oraz pozostałe wg wskazań)
  • EBUS-TBNA -wewnątrzoskrzelowa ultrasonografia drogą bronchofiberoksopii
  • punkcja jamy opłucnowej  (tryb planowy pilny oraz pozostałe wg wskazań)
  • drenaż jamy opłucnowej ( wg wskazań)
  • biopsja przezklatkowa guza płuca podopłucnowego pod kontrolą usg ( tryb planowy pilny i wg wskazań)
  • biopsja cienkoigłowa w. chłonnych nadobojczykowych i szyi przy podejrzeniu rozsiewu raka płuca ( tryb planowy pilny i wg wskazań)

  Procedura przyjęcia na oddział:

  Tryb planowy: wg ustalonego terminu przez lekarza oddziału – pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć oddziału terminy przyjęć są ustalane w dni powszednie w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć oddziału)

  Tryb ostry: ze skierowaniem pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć Odddziału

  Najważniejsza osiągnięcia oddziału:

  2006 rok – otwarcie pracowni bronchoskpowej w Oddziale chorób płuc

  2010 rok – leczenie drenażami klatki piersiowej wykonywanymi w oddziale

  2010 rok – leczenie nieinwazyjnym wspomaganiem wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową

  współpraca z poradnią torakochirurgiczną WCPiT w Poznaniu, poradnią chorób płuc WSZ w Koninie, poradnią domowego leczenia tlenem w Koninie, poradnią domowego leczenia respiratorem w Bydgoszczy

  Ordynator
  dr n.med. Jacek Górniak
  Oddziałowa
  mgr Beata Wekwejt-Wawrzyniak

  Kontakt:

  Telefon: 63 2404623
  Dyżurka lekarska: 63 2404621
  Dyżurka pielęgniarska: 63 2404625

  E-mail: o.chorob.pluc [at] szpital-konin.pl (o[dot]chorob[dot]pluc[at]szpital-konin[dot]pl)

  Pliki do pobrania