Oddział Laryngologiczny | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Oddział Laryngologiczny

  Godziny odwiedzin:

  Wtorek, piątek, sobota, niedziela
  15.00 – 18.00

  Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych:

  Informacji o stanie zdrowia chorych udziela Ordynator Oddziału
  w godz. 14.00-14.30 osobie upoważnionej, którą wskazał pacjent.

  Rodzaje leczonych schorzeń:

  Leczenie operacyjne i zachowawcze dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia chorób:

  • uszu,
  • nosa i zatok przynosowych,
  • gardła i krtani,
  • zawrotów głowy,
  • niedosłuchów

  Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów:

  • Zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych u dzieci:
  1. operacje uszu,zakładanie drenaży uszu,
  2. diagnostyka endoskopowa nosogardła i krtani,
  3. operacje migdałków podniebiennych i gardłowego w tym operacje endoskopowe migdałków.
  • Zakres wykonywanych operacji u dorosłych:
  1. operacje radykalne uszu, powikłań usznopochodnych i zatokopochodnych,
  2. mikrolaryngoskopie krtani (zaburzenia głosu),
  3. operacje endoskopowe nosa i zatok (w tym operacje FESS z użyciem noża obrotowego SHAVER),
  4. diagnostyka endoskopowa nosogardła i krtani,
  5. zabiegi laserowe w bezdechach nocnych i chrapaniu,
  6. operacje torbieli i guzów ślinianek,
  7. diagnostyka guzów i nowotworów z zakresu głowy i szyi,
  8. operacje korekcyjne nosa, uszu,
  9. leczenie operacyjne urazów,
  10. diagnostyka i usuwanie ciał obcych przełyku.
  • Ponadto leczymy:
  1. szumy uszne,
  2. prowadzimy diagnostykę zaburzeń narządu równowagi,
  3. zawroty głowy.

  Procedura przyjęcia na oddział:

  1. Sytuacja planowa:
   Pacjent zgłasza się ze skierowaniem na oddział.
   Po badaniu i zakwalifikowaniu do przyjęcia przez Ordynatora oddziału lub wyznaczonego lekarza ustalany jest termin przyjęcia.
   Kwalifikacja odbywa się we wtorek i czwartek w godz. 12.00-13.00.
  2. Sytuacja nagła:
   Pacjent jest przyjęty w oddział bezpośrednio po badaniu laryngologicznym.
   Z pacjentem niepełnoletnim w dniu przyjęcia zgłaszają się rodzice lub opiekunowie prawni.

  Co zabrać ze sobą:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód osobisty,
  • piżamę, ręczniki i laczki,
  • dotychczasowe dokumenty leczenia szpitalnego,
  • spis leków stosowanych na stałe

  Najważniejsza osiągnięcia oddziału:

  1. program leczenia niedosłuchów wszczepianiem implantów na przewodnictwo kostne BAHA od 2012 roku,
  2. uczestnictwo w ogólnopolskim programie profilaktyki nowotworów głowy i szyi,
  3. uczestnictwo w międzynarodowym programie   IROS  badania satysfakcji chorych po wszczepieniu implantu słuchowego,
  4. współautor publikacji w Otolaryngologii Polskiej „Ogólnopolski Program   Profilaktyki i Wczesne Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi „ lipiec-sierpień 2015,
  5. plakat na międzynarodowej Konferencji OSSEO 2013 w Newcastle (Wielka Brytania),
  6. plakaty na Krajowych Zjazdach Towarzystwa Otolaryngologów
  7. wystąpienie ustne na Ogólnopolskim Zjeździe OTOLOGIA 2013 Warszawa, – uczestnictwo czynne w panelu ekspertów w ogólnopolskim   zjeździe FORUM BAHA Białowieża 2014 ,
  8. oddział ściśle współpracuje z Kliniką Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii   Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

  Informacje dodatkowe:

  Jedna osoba z najbliższej rodziny chorego może przebywać w oddziale z chorym całą dobę.
  Ubranie wierzchnie odwiedzający zostawiają w ogólnej szatni szpitalnej. Rodziny mogą korzystać z hotelu,
  który mieści się w budynku szpitala na ul. Szpitalnej 45.
  Pacjenci po wypisaniu z oddziału mogą korzystać z Poradni Laryngologicznej na ul. Szpitalnej 45.

  Kierownik
  lek. Tomasz Pychyński
  Oddziałowa
  mgr Ewelina Koczkodon

  Kontakt:

  Telefon: 63 240 4302  
  E-mail: o.laryngologiczny [at] szpital-konin.pl (o[dot]laryngologiczny[at]szpital-konin[dot]pl)

  Pliki do pobrania