Zamówienia publiczne pomiędzy 130000 zł netto a 215 000 € | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Przejdź do linku banera

Centrala:

(+48) 63 240 40 00

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pldata-raofz="15" role="link"

" "

Zamówienia publiczne pomiędzy 130000 zł netto a 215 000 €

WSZ-EP-44/2023 „Dostawa Dostawa głowicy sektorowej do echokardiografu Vivid E95 na potrzeby O. Kardiologicznego i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego” (ID 824270 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

WSZ-EP-43/2023 „Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego” (ID 824332 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

WSZ-EP-40/2023 „Dostawa implantów laryngologicznych wraz z cyfrowymi procesorami dźwięku” (ID 821724 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

WSZ-EP-32/2023 „Dostawa zestawów do oznaczeń autoimmunologicznych i alergii wraz z materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą sprzętu niezbędnego do wykonywania badań” (ID 818315 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

WSZ-EP-25/2023 „Dostawa implantów i wyrobów medycznych” (ID 814979 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

WSZ-EP-36/2023 „Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45” (ID 808917 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

WSZ-EP-33/2023 Dostawa i montaż systemu poczty pneumatycznej w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obser-Zak z Pododd. Zak. Dziec. wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących” (ID 811243 NR POST. NA WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

WSZ-EP-31/2023 „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” (ID 811264 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

WSZ-EP-35/2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”(ID 811051 NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)

WSZ-EP-26/2023 (ID 796271 NR POSTĘPOWANIA NA STRONIE WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL)