Informacja o zakończeniu realizacji projektu | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Centrala:

(+48) 63 240 40 00

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pldata-raofz="15" role="link"

FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Tytuł
projektu:

Publiczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępności świadczeń medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Numer projektu

RPWP.02.01.01-30-0003/20

Cel
projektu

Zwiększenie dostępu pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego (WSZ) w Koninie do świadczeń medycznych dla podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Dla osiągnięcia tego celu zaplanowano realizację inicjatywy projektowej (Projekt)
w planowanym zakresie przedmiotowym obejmującym budowę usług elektronicznych z niezbędnym dla wytwarzania
i eksploatacji tych usług doposażeniem środowiska informatycznego Wnioskodawcy.

Termin realizacji
projektu

13.01 – 30.09.2023

Całkowity koszt projektu

2 587 211,18 zł

Wartość dofinansowania projektu

1 915 146,90 zł

 

Szczegółowe informacje o zrealizowanym projekcie znajdują się na stronie BIP Szpitala: https://bip.szpital-konin.pl/RPWP_02010130_0003_20

Najnowsze aktualności