Profilaktyka | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Profilaktyka

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

 

Realizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

1. Kryteria kwalifikacji

Badania wykonuje się:

 1. co 36 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 64 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia);
 2. co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 64 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia) obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV − typem wysokiego ryzyka).

2. Wyłączenie z programu: rozpoznanie nowotworu złośliwego szyjki macicy; po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) kobiety spełniające kryteria kwalifikacji do programu ponownie zostają objęte programem.

Tryb realizacji świadczenia:

1) ambulatoryjny

- Poradnia Ginekologiczno-Położniczej I – lekarz Lilianna Łasińska poniedziałek 8:00-12:00

- Poradnia Ginekologiczno-Położniczej II – lekarz Lilianna Łasińska wtorek; środa; piątek  8:00-12:00 oraz w czwartek  12:00-19:00 .

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

 

Realizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Etap podstawowy mammografia skryningowa  obu  piersi  (każdej piersi w dwóch projekcjach)

1. Kryteria kwalifikacji

Badania wykonuje się:

Kryteria kwalifikacji:

 1. badanie wykonuje się co 24 miesiące u kobiet w wieku od 45 do 74 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia);
 2. badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT);
 3. badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu.

Wyłączenie z programu:

 1. objęcie kobiety „Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie „Nadzór i badania diagnostyczne” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 2. objęcie kobiety „Kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej.”,

Tryb realizacji świadczenia:

1) ambulatoryjny;

 

Pracownia Mammografii – termin uzgadniany w rejestracji ZDO

Osoby udzielające świadczeń:

technik elektroradiologii Teresa Szumilas  – czwartek 8:00-13:00

technik elektroradiologii Anna Cieślak  – poniedziałek 12:00-18:00

 

 

 

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

 

Realizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Poradnictwo i badania biochemiczne:

 1. estriol;
 2. α-fetoproteina (AFP);
 3. gonadotropina kosmówkowa − podjednostka beta (β-HCG); 4) białko PAPP-A − osoczowe białko ciążowe A z komputerową oceną ryzyka wystąpienia choroby płodu.

Kryteria kwalifikacji: Badania wykonuje się u kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie począwszy od roku kalendarzowego,  w którym kończy 35 lat);
 2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych  u ciężarnej lub u ojca dziecka;
 4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
 5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej  lub wady płodu. Do udziału w programie wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę.

Tryb realizacji świadczenia:

1) ambulatoryjny; 

Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych

Kryteria kwalifikacji Badania wykonuje się u kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie począwszy od roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat);
 2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych  u ciężarnej lub  u ojca dziecka;
 4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
 5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej  lub wady płodu.

Tryb realizacji świadczenia:

1) ambulatoryjny; 

 

Poradnia Ginekologiczno-Położniczej I :

Osoby udzielające świadczeń:

lekarz Antoni Kubiak   –  poniedziałek 13:30 – 17:30

lekarz Jacek Bieluszko  – środa 08:00 – 13:00

 

 

 

Najnowsze aktualności