Spotkanie z Członkami Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Spotkanie z Członkami Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej

Spotkanie z Członkami Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej

Spotkanie z Członkami Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej

 

12 lutego 2024 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie odbyło się spotkanie Dyrekcji z Członkami Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej, które miało na celu m.in. podsumowanie działań realizowanych w 2023 r. przez Szpital, zaprezentowanie aktualnej sytuacji Szpitala oraz przedstawienie planowanych zmian.

Dyrekcja szpitala złożyła serdeczne podziękowania Panu Staroście Stanisławowi Bielikowi za przekazanie w 2023 roku –  100 tys. zł. na zakup dwóch stacji poczty pneumatycznej, których łączna wartość wyniosła 159 900 zł. Następnie podziękowania trafiły do  Prezydenta Miasta Konina oraz przedstawicieli Gmin za przekazanie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł (każda) z przeznaczeniem na realizację zadania: „Zakup głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”, na którą złożyło się Miasto Konin oraz Gminy: Rzgów, Wierzbinek, Grodziec, Golina, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał, Kleczew, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Skulsk, Wilczyn oraz Ślesin. Wartość całego zadania wyniosła 165 500 zł, dotacje JST w wysokości 140 000 zł.

 

Zakupiona głowica sektorowa w obrębie zarejestrowanego obrazu umożliwia dowolny wybór obszaru zainteresowania oraz płaszczyzny w jakiej komputer „rozetnie" serce ukazując nam wybrany przestrzenny przekrój, zbliżony do uzyskiwanego w trakcie operacji kardiochirurgicznej. Interesującą nas strukturę możemy więc oglądać i analizować z dowolnej strony i- co istotne - w całości na jednym obrazie.     
Co zyskujemy w porównaniu z dotychczasowym obrazowaniem serca:

  • szczegółową ocenę budowy zastawek serca, stopnia ich uszkodzenia co umożliwia nam bardziej obiektywną kwalifikację pacjenta do ewentualnego leczenia operacyjnego (implantacja protez zastawkowych
  • pomiary faktycznych objętości jam serca i kurczliwości lewej i prawej komory, bez konieczności stosowania uproszczonych założeń geometrycznych, jak ma to miejsce w przypadku echokardiografii 2D
  •  obrazowaniu wewnątrzsercowych tworów patologicznych takich jak guzy serca, skrzepliny czy wegetacje bakteryjne
  • diagnostyka powikłań zabiegów kardiochirurgicznych z kwalifikacją do reoperacji
  •  metoda pozwoli na uniknięcie w wielu sytuacjach konieczności wykonania badania echokardiograficznego
    z wprowadzeniem sondy do przełyku.

Serdecznie dziękujemy!

 

Najnowsze aktualności