Oddział Ginekologiczno-Położniczy | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Przejdź do linku banera

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

  Godziny odwiedzin:

  15.00 – 18.00

  Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych:

  Informacje o stanie zdrowia udziela Ordynator lub Z-ca Ordynatora w godzinach od 12.30-13.30, w razie potrzeby lekarz dyżurny

  Rodzaje leczonych schorzeń:

  • Choroby nowotworowe narządu rodnego.
  • Niepłodność pierwotna i wtórna.
  • Obniżenie i wypadanie narządu rodnego.
  • Schorzenia uroginekologiczne (nietrzymanie moczu).
  • Choroby zapalne narządu rodnego.
  • Nieprawidłowe krwawienia z narządu rodnego i wiele innych chorób kobiecych.
  • Porody fizjologiczne oraz patologia ciąży w ramach II stopnia specjazlizacji

  Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów:

  Ostre:

  • ciąża pozamaciczna
  • skręcenie guza przydatków
  • pęknięcie jajnika
  • cięcia cesarskie
  • ręczne wydobycie łożyska
  • próżnociąg położniczy

  Planowe:

  • operacje leczenia zaburzeń statyki narządu płciowego – operacje tradycyjne  oraz z użyciem metod wszczepialnych
  • operacje leczenia raka endometrium, jajnika i szyjki macicy
  • leczenie nietrzymania moczu
  • operacje usuwania mięśniaków i łagodnych guzów przydatków oraz wiele
  • innych związanych z chorobami kobiecymi
  • szew okrężny na szyjkę macicy (szew m.McDonalda)

  Procedura przyjęcia na oddział:

  Przyjęcia w trybie ostrym:

  • pacjentki przyjmowane są w ciągu całej doby na Izbie Przyjęć Gin.-Poł.

  Przyjęcie w trybie planowym :

  • zapisy na termin ustalane są na Izbie Przyjęć Gin.-Poł. w dni robocze w godzinach 12.00-13.00,
  • wymagane skierowanie i dowód osobisty

  Co zabrać ze sobą:

  • Całą posiadaną dokumentację medyczną .
  • Leki własne.
  • Zaświadczenie lekarskie od endokrynologa w przypadku choroby tarczycy.
  • Zaświadczenie lekarskie od kardiologa w przypadku chorób serca.
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego w przypadku choroby nadciśnieniowej.

  Najważniejsza osiągnięcia oddziału

  • Regularne uczestnictwo w polskich i zagranicznych sympozjach naukowych.
  • Zdobycie dużego doświadczenia w uroginekologii – operacje slingowe nietrzymania moczu oraz wypadania narządu rodnego.
  • Ciągły rozwój i szkolenie technik endoskopowych.
  • Do metod farmakologicznych leczenia bólu porodowego wprowadzono analgezję wziewną w postacji mieszaniny podtlenku azotu z tlenem,
  • Rozwój metod niefarmakologicznych w postaci przezskórnych stymulacji nerwów (TENS)oraz aktywnego prowadzenia I  i II okresu porodu.
  • Nowoczesny, dobrze wyposażony Trakt Porodowy z pojedynczymi salami porodowymi oraz dwoma salami do cięć cesarskich,
  • Aktualnie remont Bloku Operacyjnego, który będzie spełniał wymagane standardy.
  • Bardzo dobra współpraca  z Oddziałem Ginekologii Onkologicznej WCO w Poznaniu Oddziałem Onkologii Ginekologicznejna ul.Szamarzewskiego.
  • W o.Ginekologiczno-Położniczym pracuje 14 specjalistów ginekologii i  położnictwa, aktualnie w trakcie specjalizacji jest trzech lekarzy, tytuł mgr położnictwa posiada – 10 położnych , mgr pielęgniarstwa – 2 położne, licencjat położnictwa – 16 położnych i specjalizację – 27 położnych
  Kierownik
  lek. Robert Chowański
  Oddziałowa
  mgr Dorota Tralewska

  Kontakt:

  Telefon: 63 240 4245

  E-mail: ginekologia [at] szpital-konin.pl (ginekologia[at]szpital-konin[dot]pl)